ร้อง ป.ป.ช.สอบ “พงศ์พร”กรณีเมียไปอินเดีย

2018-05-07 12:35:45

ร้อง ป.ป.ช.สอบ “พงศ์พร”กรณีเมียไปอินเดีย

Advertisement

องค์กรส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา ร้อง ป.ป.ช. ตรวจสอบการทำงานของ ผอ.พศ. กรณี “กนิษฐา พราหมณ์เสน่ห์” ไปอินเดีย ใช้งบประมาณ พศ.


เมื่อวันที่ 7 พ.ค. นายวิชัย ประเสริฐสุดศิริ ผู้ประสานงานองค์กรส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา (อสคพ.) พร้อมด้วย เครือข่ายองค์กรชาวพุทธเข้ายื่นหนังสือต่อ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)กรณีการคัดเลือกให้นางกนิษฐา พราหมณ์เสน่ห์ ภรรยาของ พ.ต.ท.พงศ์พร เดินทางไปศึกษาดูงาน ประกอบศาสนกิจ และนมัสการสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดียและเนปาล ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. - 5 เม.ย. 2561 ด้วยงบประมาณของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน 4,999,500 บาท ซึ่งเป็นโครงการที่นำเจ้าคณะพระผู้ปกครอง พระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณร และฆราวาส ผู้ส่งเสริมสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาจากพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปศึกษาดูงาน แต่นางกนิษฐา ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ใน พศ. และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการพระพุทธศานาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่อย่างใด รวมถึงไม่ปรากฎว่านางกนิษฐา ได้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาแต่อย่างใด ดังนั้นจึงเห็นว่า การที่นางกนิษฐา ได้รับการคัดเลือก เป็นเพราะขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกอยู่ภายใต้การกำกับดูแล และสั่งการของ พ.ต.ท.พงศ์พร นอกจากนี้ยังมีการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือให้นางกนิษฐา เดินทางไปประเทศเมียนมาในเดือนมี.ค.นี้ด้วย

นายวิชัย อ้างว่า ที่ผ่านมาการแถลงข่าวของทาง พศ. ถูกบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อปกปิดความไม่ถูกต้อง และเห็นว่าการกระทำของ พ.ต.ท.พงศ์พร เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนางกนิษฐา จึงเรียกร้องให้ ป.ป.ช. ดำเนินการตรวจสอบความโปร่งใสในการทำงานของ พ.ต.ท.พงศ์พร รวมถึงตรวจสอบว่านางกนิษฐา เดินทางไปในองค์กรใด และมีหน้าที่อะไร
แท็กที่เกี่ยวข้อง