ชวนเปลี่ยนกรอบโปรไฟล์วันกาชาดโลก 8 พ.ค.

2018-05-05 22:20:07

ชวนเปลี่ยนกรอบโปรไฟล์วันกาชาดโลก 8 พ.ค.

Advertisement

8 พ.ค.วันกาชาดโลก สภากาชาดชวนร่วมเป็น 1 ใน 30,000 คนไทย รณรงค์สร้างรอยยิ้มแห่งความสุข เปลี่ยนกรอบโปรไฟล์รอยยิ้ม ให้เป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลก

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. น.ท.หญิง พญ.อุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์ ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการ วันกาชาดโลก 2561 ภายใต้แนวคิด “Everywhere for everyone-กาชาดเข้าถึงทุกที่ ช่วยเหลือทุกคน” โดยเชิญชวนคนไทยร่วมเป็น 1 ใน 30,000 คน รณรงค์สร้างรอยยิ้มแห่งความสุข เปลี่ยนกรอบโปรไฟล์รอยยิ้ม(a smile)สัญลักษณ์วันกาชาดโลก 8 พ.ต. ให้เป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลก ในสื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก โดยสามารถร่วมกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์  https://twibbon.com/support/everywhere4everyone พร้อมติด แฮชแท็ก #REDCROSSDAYTH #EVERYWHERE4EVERYONE #กาชาดเข้าถึงทุกที่ช่วยเหลือทุกคน

นอกจากนี้ ได้จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “รอยยิ้ม (a smile)” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความสุข ในหลากหลายมุมมอง เป็นภาพถ่ายการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครของสภากาชาดไทย กว่า 100 ภาพ แสดงออกถึงพลังความสุข ความทุ่มเท และเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ตามภารกิจแก่นหลักของสภากาชาดไทย 4 ประการ (4 Core Areas)ได้แก่1. การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย 2. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ  3. การบริการโลหิต 4. การสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ทั้งนี้ วันกาชาดโลก (World Red Cross Day) ตรงกับวันที่ 8พ.ค. เป็นวันคล้ายวันเกิดของ นายอังรี ดูนังต์ ผู้ให้กำเนิดกาชาดสากล  สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ  (IFRC)  และ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ได้ขอความร่วมมือให้สภากาชาดทั่วโลก จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึงวันดังกล่าว ส่งเสริมให้ประชาชนรับทราบ และมีส่วนร่วมกับภารกิจของสภากาชาดมากขึ้น  โดยในปี 2561 ได้เชิญชวนให้สภากาชาดทั่วโลก ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันกาชาดโลก โดยใช้สัญลักษณ์ “รอยยิ้ม”(a smile) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความสุข ในหลากหลายมุมมอง ทั้งในด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  อาสาสมัครสภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศทั่วโลก แสดงออกถึงพลังความทุ่มเท และความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่  รวมทั้ง ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากสภากาชาด เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ      

นอกจากนี้  ยังเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต สเต็มเซลล์  อวัยวะ และดวงตา  ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร.       0 2256 4300,0 2263 9600-99 ต่อ 1101


แท็กที่เกี่ยวข้อง