แบงก์ชาติ เตรียมออกมาตรการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน 17 พ.ค.นี้

2017-05-11 14:25:54

แบงก์ชาติ เตรียมออกมาตรการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน 17 พ.ค.นี้


นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้  ธนาคารแห่งประเทศไทยจะร่วมมือกับสถาบันการเงิน ออกมาตรการแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนแบบครบวงจร เนื่องจากจากการสำรวจพบว่า ปัจจุบันคนไทยเป็นหนี้เร็วและมีเจ้าหนี้หลายราย โดยการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนจะต้องมีหลายมิติ เริ่มตั้งแต่ประชาชนจะต้องมีความเข้าใจ มีวินัยในการวางแผนทางการเงิน ขณะที่สถาบันการเงินต้องมีความรับผิดชอบ มองความเสี่ยงให้ครอบคลุม ไม่ทำให้ลูกค้าได้รับสินเชื่อที่มากเกินความจำเป็น 

ส่วนลูกค้าที่เป็นหนี้เสียอยู่แล้วจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรไม่ให้เป็นปัญหาเพิ่ม ซึ่งสถาบันการเงินทุกแห่งกำลังพยายามหาวิธีการอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวของประเทศ
ขณะที่ปัญหาความเหลื่อมล้ำถือเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งภาคการเงินมีส่วนสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำใน 3 ประเด็นหลัก คือ สถาบันการเงินควรมีส่วนในการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา ธปท. ได้ร่วมกับธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ลดต้นทุนการบริการทางการเงินให้ถูกลง ทั้งการชำระเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงช่องทางใหม่ๆ  การสร้างภูมิคุ้มกันให้ระบบการเงินไทย โดยต้องเริ่มที่ความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน ต้องมีกองทุนที่เพียงพอ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ดี รวมไปถึงการบริหารจัดการองค์กรที่ดี  และการเพิ่มประสิทธิภาพให้สถาบันการเงิน และการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มในการเข้าถึงบริการทางการเงินที่ถูกลง

Advertisement


แท็กที่เกี่ยวข้อง