“คานปูร์” เมืองมลภาวะอากาศมากสุดในโลก

2018-05-03 16:30:48

“คานปูร์” เมืองมลภาวะอากาศมากสุดในโลก

ผลการสำรวจขององค์การอนามัยโลก ซึ่งสำรวจคุณภาพของอากาศในเมืองทั้งหมด 4,300 เมืองใน 100 ประเทศ พบว่า เมืองคานปูร์ ของอินเดีย เป็นเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกนอกจากคานปูร์ ซึ่งเป็นเมืองที่ทำอุตสาหกรรมผลิตรองเท้าเป็นหลัก เป็นหนึ่งใน 14 เมืองของอินเดียที่อยู่ในรายชื่อ 15 เมืองที่มีอากาศสกปรกที่สุดในโลก ตามการจัดอันดับขององค์การอนามัยโลก โดยกรุงนิวเดลี เมืองหลวงของอินเดีย อยู่ในรายชื่อดังกล่าวด้วย โดยคานปูร์มีค่ามลภาวะสูงกว่าค่ามลภาวะสูงสุดที่ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยถึง 5 เท่า

Advertisement


รายงานขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่า ประชากรโลกมากกว่าร้อยละ 90 กำลังสูดเอามลภาวะทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยมีประชากรโลกเสียชีวิตจากมลภาวะทางอากาศถึง 7 ล้านคนในปี 2559 โดยร้อยละ 90 ของผู้เสียชีวิตอยู่ในทวีปเอเชียและแอฟริกา

Advertisement


ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกเสนอให้อินเดียดูจีนเป็นแบบอย่างในการพยายามพัฒนาคุณภาพอากาศหลังจากที่หลายปีก่อนหน้า กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน ถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีมลภาวะทางอากาศมากที่สุดในโลก

ภาพ AFP


Advertisement