สั่งขัง 30 วัน ร.ท.เมากร่าง กระชากคอเสื้อ ตชด.

2018-05-03 12:40:25

สั่งขัง 30 วัน ร.ท.เมากร่าง กระชากคอเสื้อ ตชด.

Advertisement

กองกำลังบูรพาแจงคลิปวิดีโอทหารจับคอเสื้อ ตชด. ผิดวินัยทหาร ได้ดำเนินการลงโทษทางวินัยสถานหนักพร้อมขอขมา ขจัดความรู้สึกด้านลบระหว่างหน่วยงาน สั่งขัง 30 วัน ปรับปรุงวินัย ทำงานโยธาทุกวันเมื่อวันที่ 3 พ.ค. กองกำลังบูรพา ได้ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอทหารจับคอเสื้อตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ว่า จากการตรวจสอบขั้นต้นทราบชื่อบุคคลดังกล่าว คือ ร.ท.อรุณ แก้วเหลี่ยม สังกัด ร้อย.ลว.ไกล พล.ร.2 รอ. ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าชุดปฏิบัติงานข่าว กองกำลังบูรพา ในพื้นที่ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว และส.ต.ต.เจตรินทร์ โฮมแพน ตำแหน่ง ผบ.หมู่ กก.ตชด.12 ปฏิบัติหน้าที่ ประจำร้อย ฉก.ตชด. คู่กรณี ซึ่งจากภาพที่ปรากฏ การที่ ร.ท.อรุณ ได้เมาสุรา และได้ทำการข่มขู่ เจ้าหน้าที่ ตชด. ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทำผิดตามตัวอย่างการกระทำผิดวินัยทหาร 9 ข้อ ดังนี้ ข้อ 5 เลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ, ข้อ7 ใช้กิริยาวาจาไม่สมควร หรือประพฤติไม่สมควร และข้อ 9 ดื่มเครื่องดองของเมาจนเสียกิริยา และอาจมีผู้นำไปกระจายข่าวขยายผลจนเกิดข้อขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ ตชด. และเจ้าหน้าที่ทหาร ตลอดจนกระทบต่อภาพลักษณ์อันดีของหน่วยทั้งนี้ กองกำลังบูรพา ได้ดำเนินการลงโทษทางวินัยสถานหนักต่อกำลังพลดังกล่าว โดยให้ไปทำการขอขมาต่อ ผบ.ชค.ตชด.12 และผบ.ร้อย ฉก.ตชด.4 เพื่อขจัดความรู้สึกด้านลบระหว่างหน่วยงาน พร้อมส่งตัว ร.ท.อรุณ กลับไปปฏิบัติหน้าที่ ที่ตั้งหน่วยปกติ ต้นสังกัด โดยให้รายงานตัวภายในวันที่ 3 พ.ค.เวลา 09.00 น. และพิจารณาลงโทษสถานหนัก ร.ท.อรุณ แก้วเหลี่ยม โดยขังเต็มอำนาจของ ผบ.พล. จำนวน 30 วัน และระหว่างที่ขังได้กำหนดให้ทำการปรับปรุงวินัย และทำงานโยธาทุกวัน