กสทช.จัดระเบียบสายสื่อสารรุงรัง

2018-05-03 10:45:30

กสทช.จัดระเบียบสายสื่อสารรุงรัง

กสทช. ประชุมผู้ประกอบการโทรคมนาคม เคเบิลทีวี จัดระเบียบสายสื่อสารพาดเสาไฟฟ้า ให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ชี้พบเห็นสายสื่อสารรุงรัง แจ้ง 4 หมายเลข จะมีเจ้าหน้าที่ลงไปจัดการทันทีเมื่ววันที่ 3 พ.ค. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้เชิญผู้ประกอบการโทรคมนาคม ผู้ประกอบการเคเบิลทีวี ร่วมประชุมหารือมาตรการเกี่ยวกับการพาดสายหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมและเคเบิลทีวีบนเสาไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ภายหลังจากมีผู้ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านแล้วสายเคเบิลเกี่ยวคอเสียชีวิต เมื่อวันที่ 25 เม.ย.ที่ผ่านมานายฐากร เปิดเผยว่า จากอุบัติเหตุดังกล่าวได้ประสานให้บริษัทเข้าไปรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเรียบร้อยแล้ว โดยตนเองจะนัดกับทาง ผวจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ และนำร่องจัดระเบียบสายสื่อสารที่หย่อนยานลงมา เพื่อความเป็นระเบียบ และสร้างความปลอดภัยค่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้ ได้กำหนดมาตรการบังคับให้ผู้ประกอบการทุกรายปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน เกี่ยวกับการพาดสายสื่อสารของสำนักงาน กสทช. โดยจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ตกลงไว้กับ กฟภ. รวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิ์ในการปัก ตั้งเสา เดินสาย วางท่อ ในกรณีที่เป็นถนนหลัก ทางหลวงแผ่นดิน ไม่ให้มีการพาดสายข้ามถนน ต้องดันท่อร้อยใต้ดินเท่านั้นกรณีถนนสายรอง ซอย การพาดสายข้ามถนน ต้องพาดในระดับสูงกว่าผิวจราจร 5.5-5.9 เมตร และสายสื่อสารทุกประเภท ต้องมีสี และชื่อเจ้าของอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการ ไม่รีบดำเนินการแก้ไข กสทช. จะมีบทลงโทษ เช่น ตัดสายสื่อสารที่ก่อให้เกิดอันตราย รวมถึงจะลงโทษทางปกครองกับผู้ประกอบกิจการดังกล่าวด้วย


Advertisement
นายฐากร กล่าวต่อว่า สำหรับกรณีของประชาขนพบสายสื่อสารรุงรัง สามารถแจ้งมายัง 4 หมายเลขดังนี้ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ของ กสทช. 1200 การไฟฟ้านครหลวง 1130 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1129 หรือ แจ้งตำรวจ 191 ให้ระบุสถานที่บริเวณดังกล่าว จะมีเจ้าหน้าที่ลงไปจัดการให้ทันที