ไล่ออก ผอ.ศูนย์คนไร้ที่พึ่งขอนแก่น

2018-05-02 15:20:45

ไล่ออก ผอ.ศูนย์คนไร้ที่พึ่งขอนแก่น

Advertisement

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เผยผลสอบวินัย ผอ.ศูนย์คนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่นให้ไล่ออกจากราชการ เสนอ อ.ก.พ.กระทรวง พิจารณา 4 พ.ค. นี้

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์ (พม.) เปิดเผยความคืบหน้าผลการตรวจสอบกรณีทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่งว่า คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง พื้นที่จ.ขอนแก่น ได้สอบสวนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 เม.ย.ที่ผ่านมา พิจารณาโทษไล่ออกจากราชการ ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น และหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม รวม 2 คน ได้เสนอ อ.ก.พ.กระทรวง พิจารณาซึ่งจะมีการประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 4 พ.ค. นี้ ส่วนการตรวจสอบศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.เชียงใหม่ คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงได้เริ่มกระบวนการสอบสวนแล้ว คาดว่าจะมีการสรุปการสอบสวนเสนอพิจารณาโทษได้ ภายในเดือน พ.ค.นี้นางนภา กล่าวต่อว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้ส่งข้อมูลบุคคลซึ่งถูกคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงให้ 2 ครั้ง จำนวน 35 แห่ง มีผู้ถูกกล่าวหา 156 คน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการทางวินัย 20 คน ส่วน 136 คนจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการตรวจสอบ แต่ละรายมีระยะเวลา15วัน แต่ละราย วันเวลาของการตรวจพบไม่เท่ากัน จึงไม่สามารถระบุได้ว่าจะสอบสวนเสร็จทั้งหมดเมื่อใด