ตั้งศูนย์ช่วยเหลือภัยธรรมชาติ รับมือพายุฤดูร้อน

2018-05-02 15:20:16

ตั้งศูนย์ช่วยเหลือภัยธรรมชาติ รับมือพายุฤดูร้อน

Advertisement

ทหารตั้งศูนย์ช่วยเหลือภัยธรรมชาติ รับมือพายุฤดูร้อน พร้อม 24 ชม. ระดมเครื่องมือ กำลังทหาร สามารถลงพื้นที่ช่วยเหลือทันทีหากเกิดภัย

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 นครพนม พล.ต.สมชาย ครรภาฉาย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 นครพนม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารในสังกัด ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มทบ.210 นครพนม ตามนโยบายของกองทัพภาคที่ 2 เพื่อเตรียมพร้อม ทั้งอุปกรณ์ รถโมบายเคลื่อนที่ รวมถึงกำลังพลภาคสนาม ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หากมีภัยธรรมชาติ สามารถเข้าพื้นที่ให้การดูแลช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัย ในพื้นที่ 12 อำเภอ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะในช่วงนี้ได้มีประกาศเตือนจากกรมอุตินิยมวิทยา จะเกิดพายุฝนฤดูร้อน และวาตภัย ในพื้นที่ภาคอีสาน จึงต้องมีการเตรียมพร้อมทั้งอุปกรณ์การช่วยเหลือ และกำลังพล

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนผ่านมา จ.นครพนมได้ประสบภัยธรรมชาติ พายุพัดบ้านเรือนชาวบ้าน ได้รับความเสียหาย รวม 5 อำเภอ มีพื้นที่ อ.โพนสวรรค์ อ.นาแก อ.ท่าอุเทน อ.ธาตุพนม และ อ.เรณูนคร มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย มากกว่า 500 หลังคาเรือน หนักสุด อ.โพนสวรรค์ เดือนเดียวได้รับผลกระทบถึง 2 รอบ รวมมูลค่าความเสียหายเกือบ 10 ล้านบาท บางรายต้องซ่อมแซมบ้านนับแสน ซึ่งกำลังทหารช่างถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัย ลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือน หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือประสานงานผ่านอำเภอ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง