แย่แล้ว! มลภาวะอากาศคร่าชีวิตปีละ 7 ล้านคน

2018-05-02 11:05:26

แย่แล้ว! มลภาวะอากาศคร่าชีวิตปีละ 7 ล้านคน

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. องค์การอนามัยโลกออกมากล่าวว่า ประชากรโลกมากกว่าร้อยละ 90 หายใจเอามลภาวะเข้าสู่ร่างกาย และคุณภาพอากาศที่ย่ำแย่ได้คร่าชีวิตผู้คนถึงปีละราว 7 ล้านคนภาพ PIUS UTOMI EKPEI / AFP

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า ทั่วทุกมุมโลกกำลังประสบกับปัญหามลภาวะทางอากาศ โดยในประเทศยากจนจะเผชิญกับปัญหามลภาวะทางอากาศมากที่สุด ทั้งนี้ จากการศึกษาขององค์การอนามัยโลก ซึ่งศึกษาค่ามลภาวะทางอากาศที่เป็นภัยต่อสุขภาพทั้งอากาศภายในและภายนอกอาคาร กล่าวว่าประชากรโลกราว 7 ล้านคนเสียชีวิตทุกปีจากมลภาวะทางอากาศโดยร้อยละ 90 ของผู้เสียชีวิตอยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียและแอฟริกา

Advertisement
การศึกษาดังกล่าวได้ดำเนินการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับมลภาวะทางอากาศใน 4,300 เมืองใน 108 ประเทศ เพื่อศึกษาอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากฝุ่นที่มีขนาดอนุภาคช่วง 2.5-10 ไมครอน หรือ PM10 และฝุ่นที่มีขนาดอนุภาคน้อยกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 โดย PM 2.5 จะประกอบไปด้วยสารพิษอย่างซัลเฟตและคาร์บอนดำ ซึ่งเป็นภัยต่อสุขภาพมากที่สุดเนื่องจากสารพิษเหล่านี้สามารถเข้าไปถึงปอดส่วนลึก รวมถึงระบบหัวใจและหลอดเลือดของผู้ที่สูดสารนี้เข้าไป

ทั้งนี้ ข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ระบุว่า ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื้นที่ที่เผชิญกับระดับมลภาวะทางอากาศสูงที่สุด

Advertisement
องค์การอนามัยโลกกล่าวว่า สาเหตุสำคัญของมลภาวะที่เกิดขึ้นในครัวเรือนมาจากการเผาถ่านในการประกอบอาหาร ซึ่งส่งผลให้มีการเสียชีวิตก่อนวันอันควรประมาณ 3.8 ล้านคนต่อปี ในขณะที่มลภาวะทางอากาศนอกครัวเรือนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตราว 4.2 ล้านคนต่อปี โดยมลภาวะทางอากาศสามารถส่งผลให้เกิดโรคหลอดเลือดในสมองอุดตันเฉียบพลัน โรคมะเร็งปอด โรคหัวใจ และการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ