ลุมพินีวันเผชิญวิกฤติมลพิษทางอากาศ

2017-05-11 09:55:29

ลุมพินีวันเผชิญวิกฤติมลพิษทางอากาศ

Advertisement

ลุมพินีวันสถานที่ประสูติพระพุทธเจ้าเผชิญมลภาวะหนัก เกินค่ามาตรฐานที่ WHO กำหนดถึง 10 เท่า สาเหตุมาจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการผลิตปูนซีเมนต์


ลุมพินีวันสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้ากำลังถูกคุกคามอย่างหนักจากมลภาวะทางอากาศ มีผุ่นละอองขนาดเล็กสูงกว่ามาตรฐานองค์การอนามัยโลกกำหนดถึง 10 เท่า ทำให้ผู้แสวงบุญต้องเอาสุขภาพของตนเองเข้าแลก ฝุ่นละอองดังกล่าวทำให้พระสงฆ์ ผู้แสวงบุญ และนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปสักการะโบราณสถานที่ลุมพินีวัน ยอมรับว่ามีอาการหายใจลำบาก หลายคนต้องใส่แมสก์ปิดปากเพื่อกันฝุ่นละออง ขณะที่โบราณสถานอย่างเสาหินอโศกก็มีคราบยิปซัม แคลไซต์ และโดโลไมต์ เกาะบนพื้นผิว ซึ่งทั้งหมดเป็นฝุ่นที่เกิดจากการผลิตปูนซีเมนต์ ลุมพินีวันได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมโบราณสถานแห่งนี้ประมาณ 1 ล้านคน จนทำให้รัฐบาลต้องการผลักดันให้ลุมพินีวันเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ เนปาลประกาศให้พื้นที่ในรัศมี 15 กิโลเมตรรอบสวนลุมพินีวันเป็นเขตปกป้องพิเศษ นอกจากจะเป็นปัญหามลพิษทางอากาศที่ทำร้ายสุขภาพร่างกายแล้วยังทำร้ายจิตใจของผู้ที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่ต้องการเดินทางมาสักการะและแสวงบุญในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง