วันนี้มีอะไร: 1 พฤษภาคม วันแรงงาน (Labour Day)

2018-05-01 00:00:04

วันนี้มีอะไร: 1 พฤษภาคม  วันแรงงาน (Labour Day)

Advertisement

วันแรงงาน (Labour Day)
วันแรงงาน เป็นวันหยุดประจำปีที่เฉลิมฉลองไปทั่วโลก ซึ่งเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน เพื่อที่จะฉลองผลงานทางการเศรษฐกิจและสังคมของผู้ใช้แรงงาน ประเทศส่วนใหญ่ฉลองวันแรงงานในวันที่ 1 พฤษภาคม หรือที่เรียกกัน May Day โดยยึดวันตามวันที่ 1 พ.ค. 2427 ซึ่งเป็นผู้ใช้แรงงานในสหรัฐฯ เรียกร้องให้มีชั่วโมงทำงานนาน 8 ชั่วโมง

ภาพ Vectomart / Shutterstock.com, ProStockStudio / Shutterstock.com

138 ปีก่อน
พ.ศ. 2423
รัชกาลที่ 5 ได้เปลี่ยนธรรมเนียมออฟฟิศใหม่ใช้ยืนและนั่งเก้าอี้แบบฝรั่ง เป็นการเปลี่ยนธรรมเนียมให้คล้อยตามอารยประเทศ
107 ปีก่อน
พ.ศ. 2454
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา กองเสือป่า232 ปีก่อนพ.ศ. 2329
“The Marriage of Figaro” อุปรากรของโมซาร์ท เปิดการแสดงครั้งแรกในกรุงเวียนนา


ภาพ @cmcamel

29 ปีก่อน
พ.ศ. 2532
วันเกิด ภัทร์ ฉัตรบริรักษ์ นายแบบ และนักแสดง น้องชายคนเล็กของ บอย ปกรณ์ และ หน่อง ธนา ฉัตรบริรักษ์
แท็กที่เกี่ยวข้อง