ม.ธรรมศาสตร์ จัดรำลึกวันปรีดี พนมยงค์

2017-05-11 09:25:31

ม.ธรรมศาสตร์ จัดรำลึกวันปรีดี พนมยงค์

Advertisement

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานรำลึกเนื่องในวันปรีดี พนมยงค์ โดยมีบุคคลสำคัญร่วมจำนวนมาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานวันปรีดี พนมยงค์ พร้อมสืบสานปรัชญามหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน และเพื่อรำลึกถึงคุณูปการของนายปรีดี  ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในงาน มีพิธีสักการะอนุสาวรีย์ ด้วยพานพุ่มซึ่งทำจากเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา และหนังสือ เพื่อนำไปมอบให้โรงเรียนที่ขาดแคลน  นอกจากนี้ พิธีมอบรางวัลทุนการศึกษา การกล่าวลึกรึกจากนักศึกษาปัจจุบัน 
ทั้งนี้มีบุคคลสำคัญเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิ ทายาทของนายปรีดี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิชชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นายคณิต ณ นคร จากสถาบันพระปกเกล้า พ.ต.พุทธินารถ พหลพลพยุหเสนา รวมถึงสิทธิเก่า

โดย นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. กล่าวเนื่องในวันปรีดีว่า มหาวิทยาลัยจะยังคงยึดมั่นในเป้าหมายของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน ตามปรัชญาของผู้ก่อตั้ง ทั้งในด้านวิชาการและกิจกรรมส่งเสริม เพื่อให้นักศึกษามีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ตอบโจทย์การแก้ปัญหาของประชาชนและสังคม

แท็กที่เกี่ยวข้อง