วันนี้มีอะไร: 30 เมษายน วันคุ้มครองผู้บริโภค

2018-04-30 00:00:03

วันนี้มีอะไร: 30 เมษายน  วันคุ้มครองผู้บริโภค

Advertisement

วันคุ้มครองผู้บริโภค
เมื่อปี 2522 สมัยที่พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขึ้น ต่อมาได้มีการพิจารณายกร่างกฎหมายว่าด้วย “การคุ้มครองผู้บริโภค” นำร่างขึ้นบังคมทูล และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ ทรงลงพระปรมาภิไธยในวันที่ 30 เม.ย. 2522 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษเล่มที่ 96 ตอนที่ 72 วันที่ 4 พ.ค. 2522 มีผลการใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. 2522 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้ถือเอาวันที่ 30 เม.ย.ของทุกปี เป็น “วันคุ้มครองผู้บริโภค” นับตั้งแต่นั้น

ภาพ Alexstr / Shutterstock.com

330 ปีก่อน
พ.ศ. 2231
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคา ร่วมกับคณะบาทหลวงฝรั่งเศส และข้าราชบริพารฝ่ายไทย ณ พระที่นั่งเย็น พระที่นั่งตำหนักกลางทะเลชุบศร เมืองลพบุรี
ภาพ HEINRICH HOFFMANN / INP / AFP

73 ปีก่อน
พ.ศ. 2488
อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้นำเผด็จการชาวเยอรมัน ยิงตัวตายพร้อมภรรยา เอวา บราวน์ ในหลุมหลบภัยที่กรุงเบอร์ลินเพื่อหนีการถูกจับเป็นเชลย

43 ปีก่อน
พ.ศ. 2518
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Securities Exchange of Thailand) เปิดทำการซื้อขายขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรก


ภาพ ANP / AFP

38 ปีก่อน


พ.ศ. 2523
สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์แห่งเนเธอร์แลนด์ เสด็จขึ้นครองราชย์35 ปีก่อน
พ.ศ. 2526
ซิงเกิ้ล "Beat It" ของไมเคิล แจ็กสัน ทะยานขึ้นอันดับ 1 ของชาร์ตบิลล์บอร์ด
25 ปีก่อน
พ.ศ. 2536
เวิลด์ไวด์เว็บถือกำเนิดขึ้นที่เซิร์น (ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ยุโรป)


ภาพ FREDERIC BROWN / AFP

19 ปีก่อน
พ.ศ. 2542
ประเทศกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 10 ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน


16 ปีก่อน
พ.ศ. 2545
สวง ทรัพย์สำรวย หรือ ล้อต๊อก นักแสดงตลกชื่อดัง ถึงแก่กรรมด้วยโรคถุงลมโป่งพองและภาวะโรคอื่นแทรกซ้อน ที่โรงพยาบาลโสธราเวช จังหวัดฉะเชิงเทรา สิริรวมอายุ 88 ปี