คสช.เตรียมโชว์ผลงานเด่น 3ปี ไม่วุ่นเหมือนอดีต

2017-05-10 15:45:32

คสช.เตรียมโชว์ผลงานเด่น 3ปี ไม่วุ่นเหมือนอดีต

Advertisement

พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวถึง การเตรียมความพร้อมแถลงผลงาน 3 ปี คสช. ว่า ขณะที่ คสช.กำลังรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อจัดเตรียมแถลงผลงานการดำเนินการครบรอบ 3 ปี ให้ประชาชนได้รับทราบ โดยการแถลงผลงานจะเน้นไปที่ของ 1.ด้านความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ไม่มีความวุ่นวายเหมือนในอดีต 2.ด้านการสนับสนุนงานของรัฐบาลงาน เป็นที่พอใจแก่ประชาชน มีการบังคับใช้กฎหมายเรื่องต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อย ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ ส่วนงานด้านการสนับสนุนรัฐบาลนั้น เป็นไปด้วยดี