ปชช.อยากได้ ส.ส.คนดี ซื่อสัตย์ ไม่โกง

2018-04-29 09:00:07

ปชช.อยากได้ ส.ส.คนดี ซื่อสัตย์ ไม่โกง

“สวนดุสิตโพล”เผยประชาชนอยากบอกนักการเมืองที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในปีหน้า ต้องเป็นคนดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ไม่คดโกง ชี้แม้เลือกตั้งใหม่การเมืองก็ยังเหมือนเดิม

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “พฤติกรรมทางการเมืองของคนไทย ณ วันนี้” จากประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,168 คน ระหว่างวันที่ 24-28เม.ย. สรุปผลได้ ดังนี้

1. เมื่อเปรียบเทียบการพิจารณาตัดสินใจเลือกผู้สมัคร ส.ส. ระหว่างการเลือกตั้งที่ผ่านมา กับ การเลือกตั้งที่คาดว่า จะมีขึ้นในต้นปีหน้า การตัดสินใจเลือกของประชาชน กรณี “พรรคการเมือง” และ “ตัวผู้สมัคร ส.ส.” เป็นอย่างไร

Advertisement
​1.1) กรณี “พรรคการเมือง” อันดับ 1 การพิจารณาที่เปลี่ยนไปจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆมา 58.60% คือ มีพรรคการเมืองหลากหลาย มีตัวเลือกให้พิจารณามากขึ้น มีพรรคใหม่ ๆ มีความตั้งใจอยากจะไปเลือกตั้ง อันดับ 2 พิจารณาเหมือนเดิม 41.40% เพราะ เลือกตามความชอบ เลือกตามคนในครอบครัว มีพรรคใหญ่ไม่กี่พรรค คงไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิม

​1.2) กรณี “ตัวผู้สมัคร ส.ส.” อันดับ 1 การพิจารณาที่เปลี่ยนไปจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆมา55.04% คือ มีตัวเลือกใหม่ มี ส.ส. ที่เป็นคนรุ่นใหม่ คนหน้าใหม่ จะพิจารณาจากความรู้ความสามารถ มีอุดมการณ์ชัดเจน อยากเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลง อันดับ 2 พิจารณาเหมือนเดิม 44.96% เพราะ ผู้สมัครเป็นคนกลุ่มเดิม พิจารณาจากคนในพื้นที่ คนที่ชอบ เป็นที่รู้จัก มีคุณสมบัติเหมาะสม

Advertisement
2.การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้า (ปี 2562) ประชาชนคิดว่าจะทำให้สภาพการเมืองเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใด อันดับ 1 เหมือนเดิม 45.03% เพราะ ได้พรรคเดิม ๆ เข้ามาทำงาน เป็นการเมืองแบบเก่า แบ่งฝ่ายกันเหมือนเดิม ทำเพื่อตนเองและพวกพ้อง อันดับ 2 ดีขึ้น 42.93% เพราะ บ้านเมืองจะได้เป็นประชาธิปไตย ได้รับการยอมรับจากต่างชาติ ประชาชนได้มีสิทธิมีเสียงมีนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง อันดับ 3 แย่ลง 12.04%เพราะ เกิดความขัดแย้ง มีคนที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ อาจมีการชุมนุมเคลื่อนไหว บ้านเมืองไม่สงบ

3.สิ่งที่ประชาชนอยากบอก “นักการเมืองไทย” ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในปีหน้า คือ อันดับ 1 เป็นคนดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ไม่คดโกง 54.85% อันดับ 2 เน้นพัฒนาเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี 42.83% อันดับ 3 มีวิสัยทัศน์ แนวคิดทันสมัย พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 17.93% อันดับ 4 เป็นนักการเมืองที่เป็นแบบอย่างที่ดี ยกระดับการเมืองไทยให้มีคุณภาพ 14.98% อันดับ 5 ขอให้แข่งขันด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ไม่โจมตีกันไปมา 10.76%