กสทช. เตรียมนัดผู้ประกอบการ OTT หารือ พ.ค.นี้

2017-05-09 17:35:24

กสทช. เตรียมนัดผู้ประกอบการ OTT หารือ พ.ค.นี้

Advertisement

กสทช. เตรียมนัดผู้ประกอบการ OTT หารือแนวทางปฏิบัติภายในเดือนพฤษภาคมนี้
พันเอก นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เผยผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตัลและผู้ประกอบการแบบบอกรับสมาชิกถึงการให้บริการของการแพร่เสียงและภาพผ่านโครงข่าย Over The Top หรือ OTT

โดยจากการหารือในวันนี้ทางผู้ประกอบการได้มีข้อเสนอ 7 แนวทาง เพื่อให้คณะอนุกรรมการกำกับบริการ OTT พิจารณา ประกอบด้วย ให้มีการควบคุมการเผยแพร่เนื้อหาโทรทัศน์ผ่าน OTT โดยต้องลดการละเมิดสิทธิการเผยแพร่ของผู้ประกอบการรายอื่น   ผลักดันให้เกิดการบังคับใช้ทางกฎหมายกับผู้ประกอบกิจการ OTT ต่างประเทศในไทยเพื่อให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ     การกำกับผังรายการของ OTT ให้เท่าเทียมกับผู้ประกอบการรายอื่น  การทำให้มีมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการรายเดิมให้สามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม     เสนอให้มีการทำแพลตฟอร์มของไทย เพื่อให้สามารถแข่งขันกับแพลตฟอร์มต่างประเทศได้      กติกาที่ กสทช.กำหนด ควรอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและให้สอดคล้องกับกระแสเทคโนโลยีปัจจุบัน      ทางผู้ประกอบการที่มาร่วมได้เตรียมพร้อมที่จัดทำข้อเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับบริการ OTT อีกครั้งในเดือนมิถุนายนนี้ทั้งนี้ทาง กสทช.ได้รับข้อเสนอของผู้ประกอบการไว้พิจารณา และในช่วงสัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของเดือนพฤษภาคมนี้ จะเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ให้บริการ OTT ทั้งประเภทที่มีเงื่อนไขการให้บริการ /ไม่มีเงื่อนไขการให้บริการและสมาคมโฆษณาและมีเดียเอเจนซี่ ก่อนจะเชิญผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตัลและแบบบอกรับสมาชิกมาให้ความเห็นอีกครั้งในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน


อย่างไรก็ตามเบื้องต้น คาดว่า จะสามารถได้ข้อสรุปในการกำหนดกติกาต่างๆ ไปสู่แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนได้ภายในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมนี้