ออกแถลงการณ์ประณาม ขู่คุกคามเนติวิทย์

2017-05-09 11:15:09

ออกแถลงการณ์ประณาม ขู่คุกคามเนติวิทย์

Advertisement

แถลงการณ์ประณาม! การข่มขู่คุกคามนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอให้เคารพการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายของพลเมืองไทยทุกคน
สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์ เรื่อง ประณามการข่มขู่คุกคามนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีระบุว่า

เมื่อประมาณบ่ายวานนี้ (วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐) นายเนติวิทย์ โชติภัทรไพศาล นิสิตคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ ได้รับการข่มขู่คุกคามจากบุคคลภายนอก ณ บริเวณคณะรัฐศาสตร์ ด้วยเหตุที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภานิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๐ทั้งนี้ สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประณามการกระทำที่เกิดขึ้น เรียกร้องให้เคารพการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายของพลเมืองไทยทุกคน
แท็กที่เกี่ยวข้อง