นายกฯขอ ปชช.รับมืออากาศเปลี่ยนแปลง

2018-04-17 18:30:21

นายกฯขอ ปชช.รับมืออากาศเปลี่ยนแปลง

นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง พร้อมติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยา อย่างใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กล่าวถึงกรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเตือนให้ประชาชนระมัดระวังผลกระทบอันเกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ ว่า ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด มีความระมัดระวังในการใช้ชีวิต การเดินทาง พร้อมดูแลบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงในส่วนของรัฐบาลนั้นมีความเป็นห่วงในเรื่องของระบบระบายน้ำ และปัญหาการจราจร โดยได้สั่งการให้มีการเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ทุกคนสามารถช่วยกันแก้ไข เพื่อบรรเทาปัญหาให้เบาบางลงได้ โดยรัฐบาลมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินการและความร่วมมือจากทุกฝ่ายและทุกภาคส่วน ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน อันจะส่งผลต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในอนาคต ขณะเดียวกันรัฐบาลพร้อมรับฟังเสียงของประชาชนเป็นหลัก และบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

แท็กที่เกี่ยวข้อง