รามาฯ เผยหุ่นยนต์ผ่าตัดสมองแห่งแรกในเอเชีย

2017-05-08 13:05:08

รามาฯ เผยหุ่นยนต์ผ่าตัดสมองแห่งแรกในเอเชีย

Advertisement

โรงพยาบาลรามาธิบดี แถลงข่าวความสำเร็จ การนำหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมองมาใช้เป็นครั้งแรกในเอเชีย
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าว "รามาธิบดีกับความสำเร็จ : หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมองแห่งแรกในเอเชีย" ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าว ถือเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งจะทำให้การผ่าตัดสมองผู้ป่วยมีความปลอดภัย แผลเล็ก ลดอัตราเสี่ยง รวมทั้งลดภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัดลงได้มาก อีกทั้งยังมีความแม่นยำในการผ่าตัดสูงอีกด้วย โดยเฉพาะการผ่าตัดผู้ป่วยโรคเนื้องอกในสมองที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 3 เซนติเมตร และมีความจำเป็นต้องตัดชิ้นเนื้อออก ซึ่งทางโรงพยาบาลรามาธิบดีได้นำหุ่นยนต์ดังกล่าวมาใช้ในการผ่าตัดผู้ป่วยแล้ว 1 ราย พบว่ามีความคลาดเคลื่อนเพียง 0.04 มิลลิเมตรเท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับการผ่าตัดในปัจจุบัน ซึ่งมีความคลาดเคลื่อน 3-5 มิลลิเมตร ซึ่งจะช่วยในการลดผลข้างเคียงจากการผ่าตัดได้เป็นอย่างมาก ขนาดแผลประมาณ 1 เซนติเมตร ลดเวลาพักฟื้นได้มากกว่าร้อยละ 50 อีกทั้งผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ทันที หลังผ่าตัด 24 ชั่วโมง ขณะที่ในส่วนของค่าใช้จ่ายขณะนี้ยังสูงอยู่ คือมากกว่าการผ่าตัดปกติประมาณ 1 แสนบาท โดยทางโรงพยาบาลอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองเพื่อลดค่าใช้จ่าย และในอนาคตคาดว่า ค่าใช้จ่ายจะลดลงอย่างแน่นอน