ไทยตั้งศาลสิ่งแวดล้อมปี 2565

2018-04-15 15:35:50

ไทยตั้งศาลสิ่งแวดล้อมปี 2565

“บัณฑูร”เผยไทยตั้งศาลสิ่งแวดล้อมปี 2565 พร้อมเร่งหาพื้นที่ทำแผนปฎิบัติการสิ่งแวดล้อม หลังแผนปฎิรูปมีผลบังคับใช้ตามแล้วเมื่อวันที่ 15 เม.ย.นายบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์  โฆษกคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงความคืบหน้าในการทำแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรฯ ภายหลังจากที่ประกาศใช้แล้วว่า คณะกรรมการฯกำลังเริ่มหาพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อปฏิบัติตามแผนปฏิรูป เช่น  น้ำ ป่าไม้ เขตควบคุมมลพิษ ผังเมือง รวมถึงเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยในเรื่องป่า จะใช้พื้นที่ จ.น่าน จ.แม่ฮ่องสอน  อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ส่วนเรื่องเขตควบคุมมลพิษ ดูพื้นที่ไว้คือ ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ที่มีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กจากกิจกรรมเหมืองหินและโรงโม่หิน  พื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง  ซึ่งจะต้องมีการแก้ปัญหาให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ รวมไปถึงในเรื่องการยกเลิกใช้สารเคมีการเกษตรบางชนิดที่เป็นอันตราย มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วย สำหรับในเรื่องการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนเราจะใช้เคสของพลังงานภาคใต้ เพื่อตอบโจทย์ปัญหาโรงไฟฟ้า จ.กระบี่ และโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จ.สงขลา  เป็นต้นAdvertisementโฆษกคณะกรรมการฯ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีเรื่องสำคัญคือระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม ที่ส่วนหนึ่งจะมีการตั้งศาลสิ่งแวดล้อม ในปีที่4 หลังจากแผนปฏิรูปมีผลบังคับใช้ คือประมาณปี2565 ซึ่งในช่วงปี1 -2 จะเป็นการสร้างความรู้ การอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวในด้านการประเมินความเสียหาย และการสืบสวนด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ขอยกตัวอย่าง ว่าหากมีการตั้งศาลสิ่งแวดล้อม กรณีการยิงเสือดำ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ก็จะมีระบบการประเมินมูลค่าความเสียหายที่เหมาะสม เป็นต้นโฆษกคณะกรรมการฯ กล่าวต่อว่า  ในเรื่องการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปนี้  ทางคณะกรรมการฯจะได้ทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ที่เป็นหน่วยงานหลัก โดยพล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์  รมว.ทส.ได้ตั้งสำนักงานบูรณาการแผนปฏิรูปประเทศ ให้ปลัด ทส.เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ซึ่งการปฏิรูปในแต่ละด้านจะมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในแต่ละปีด้วย ซึ่งในช่วงปีที่1-2 จะเป็นการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ เช่น  พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 เป็นต้นAdvertisement“ภายใต้แผนปฏิรูปสิ่งแวดล้อมเราใช้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน17 เป้าหมายเป็นกรอบในการทำแผนทุกเป้าหมาย โดยจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนแผนพร้อมๆกับการรักษาฐานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้การพัฒนาประเทศเกิดขึ้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และคุณภาพชีวิต”โฆษกคณะกรรมการฯ กล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง