25 เม.ย.ทดสอบอุโมงค์ระบายน้ำบางซื่อเต็มรูปแบบ

2018-04-14 20:55:18

25 เม.ย.ทดสอบอุโมงค์ระบายน้ำบางซื่อเต็มรูปแบบ

รองผู้ว่าฯกทม. เผย 25 เม.ย.นี้ เดินเครื่องทดสอบประสิทธิภาพอุโมงค์ระบายน้ำบางซื่ออย่างเต็มรูปแบบ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกครอบคลุมพื้นที่ 56 ตร.กม. ในพื้นที่ 6 เขต ประกอบด้วย เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตจตุจักร เขตพญาไท เขตบางซื่อ และเขตดุสิต รวมทั้งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ถนนรัชดาภิเษก ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนพหลโยธิน ถนนลาดพร้าว ถนนกำแพงเพชร และถนนสามเสนเมื่อวันที่ 14 เม.ย. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯกทม. ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนา กทม. ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้เมือง กทม.ปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ วางมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำนายจักกพันธุ์ กล่าวว่า โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ ได้เริ่มสัญญาเดือน ก.ย.2556 สิ้นสุดสัญญาเดือน ก.ย.2560 โดยสำนักการระบายน้ำได้เร่งรัดบริษัทผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อย่างไรก็ตามบริษัทผู้รับจ้างยืนยันว่าภายในเดือน ก.ย.2560 อาคารสถานีสูบน้ำและระบบควบคุมการทำงานสามารถใช้งานได้ โดย กทม.ได้เปิดใช้งานอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ และทำการทดสอบระบบอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือน ต.ค.2660 ที่ผ่านมา ซึ่งระบบควบคุมการทำงานของอุโมงค์จะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผ่านมาได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานของอุโมงค์เป็นระยะ เพื่อให้ระบบการทำงานของอุโมงค์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อให้ระบบการระบายน้ำสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา


Advertisement
นายจักกพันธุ์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อแล้วเสร็จ 99% ขณะนี้เหลือเพียงเก็บรายละเอียดของงานและงานก่อสร้างเพิ่มเติม เช่น งานติดตั้งประตูสำหรับควบคุมทิศทางการระบายน้ำป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับ แทนประตูระบายน้ำเดิมฝั่งโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค และงานปรับปรุงประตูระบายน้ำเดิมฝั่งชุมชน บริเวณอาคารรับน้ำรัชดาภิเษก (บ่อ 1) งานก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำฝั่งตรงข้ามอาคารระบายน้ำฉุกเฉิน และซ่อมกำแพงดินริมคลองบางซื่อ บริเวณสถานีสูบน้ำเกียกกาย (บ่อ 4 และบ่อ 5) รวมทั้งการขุดลอกคลองบางซื่อ เพื่อเปิดทางน้ำไหลและรับน้ำบางส่วนจากคลองลาดพร้าวระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยรวมแล้วโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการประมาณเดือน พ.ค.2561 อย่างไรก็ตามสำนักการระบายน้ำจะทำการเดินเครื่องทดสอบประสิทธิภาพระบบการทำงานของอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 25 เม.ย.2561 เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝน เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา (บ่อ 1-6) ประกอบด้วย อาคารรับน้ำถนนรัชดาภิเษก (บ่อ 1) ข้างโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เขตดินแดง อาคารรับน้ำถนนวิภาวดีรังสิต (บ่อ 2) เขตจตุจักร อาคารรับน้ำถนนกำแพงเพชร (บ่อ 3) เขตจตุจักร สถานีสูบน้ำเกียกกาย (บ่อ 4 และบ่อ 5) เขตดุสิต ซึ่งเป็นสถานีสูบน้ำขนาด 60 ลบ.ม./วินาที พร้อมระบบเครื่องกลและไฟฟ้า อาคารสำนักงาน 5 ชั้น และอาคารทิ้งน้ำปากคลองบางซื่อ (บ่อ 6) บริเวณวัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต


Advertisement
อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ม. ความยาวประมาณ 6.4 กม. เริ่มจากบริเวณถนนรัชดาภิเษกลอดใต้คลองบางซื่อไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเกียกกาย สามารถบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 56 ตร.กม. ในพื้นที่ 6 เขต ประกอบด้วย เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตจตุจักร เขตพญาไท เขตบางซื่อ และเขตดุสิต รวมทั้งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนนสายสำคัญ ได้แก่ ถนนรัชดาภิเษก ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนพหลโยธิน ถนนลาดพร้าว ถนนกำแพงเพชร และถนนสามเสน อย่างไรก็ตามเมื่อปริมาณฝนที่ตกเกิน 60 มม. จึงก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในถนนสายหลัก ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำจากพื้นผิวจราจรลงสู่ท่อระบายน้ำ ไหลลงสู่คลองบางซื่อออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จะช่วยเร่งระบายน้ำในคลองบางซื่อออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรง เป็นการลดระยะเวลาในการเดินทางของน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น

แท็กที่เกี่ยวข้อง