"สมเด็จพระสังฆราช" ประทานพรปีใหม่ไทย ๒๕๖๑

2018-04-14 12:45:22

"สมเด็จพระสังฆราช" ประทานพรปีใหม่ไทย ๒๕๖๑

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๑ “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพรปีใหม่ไทย ให้ประชาชนชาวไทย โดยขอทุกคนสุขกาย สบายใจ ประสงค์สิ่งใดโดยชอบด้วยธรรมให้สัมฤทธิ์ผลนั้น


ภาพ Facebook: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

Advertisementพรปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ๒๕๖๑

"...ขออำนวยพร ขออำนาจแห่งกุศล ผลบุญ แห่งความดี

Advertisementที่ทุกคน..ได้กระทำมาแล้ว จงร่วมกันเป็นปัจจัย

อำนวยพรปีใหม่ไทยแด่ท่านทั้งหลาย

ประสบความสุขกาย สบายใจ

ประสงค์สิ่งหนึ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบ

Advertisement
ประกอบด้วยธรรม

ขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสัมฤทธิ์..ดังที่ประสงค์

ทุกประการเทอญฯ..."


Advertisementพระโอวาทธรรมสมเด็จพระอริวงศาคตญาณ (สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๒๐) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร กทม.