จับ 68 รายฝ่าฝืน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2018-04-14 12:35:05

จับ 68 รายฝ่าฝืน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Advertisement

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังเเละบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างจริงจังช่วงเทศกาลสงกรานต์พบผู้กระทำความผิด 68 ราย แนะประชาชนเเละร้านค้าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด


เมื่อวันที่ 14 เม.ย. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นำโดย นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการเฝ้าระวังเเละบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ จากการดำเนินการเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่ 10-13 เม.ย.2561 ที่ผ่านมา พบผู้กระทำความผิดทั้งสิ้น 68 ราย จากการตรวจสอบทั้งหมด 322 รายนพ.สุวรรณชัย กล่าวต่อว่า สำหรับความผิด 68 ราย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มีดังนี้ มาตรา 28 ขายสุราในเวลาห้ามขาย ดำเนินคดีตามกฎหมายโดยการปรับ จำนวน 28 ราย มาตรา 29 (1) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ จำนวน 1 ราย มาตรา 30(5) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะ แจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 3 ราย มาตรา 31(7) ดื่มบนรถ จำนวน 21 ราย มาตรา 32 โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 13 ราย นอกจากนี้ยังพบผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ. สรรพสามิต 2560 (ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่มีใบอนุญาต) จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ ผู้กระทำความผิดบางรายพบการกระทำความผิดมากกว่า 1 มาตรา ซึ่งทุกรายได้มี การดำเนินการทางกฎหมายโดยการเปรียบเทียบปรับ จับกุมหรือกล่าวโทษเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว

นพ.สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ร้านค้าทุกร้าน และประชาชน ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างเคร่งครัด ซึ่งทางทีมงานจะลงพื้นที่เพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อไป และต้องขอขอบคุณหน่วยงานจากทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับประชาชนทั้งสำนักงานป้องกันควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สรรพสามิตจังหวัด ปกครองจังหวัด และตำรวจท้องที่ หากประชาชนพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร 02 590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

แท็กที่เกี่ยวข้อง