วันนี้มีอะไร: 14 เมษายน วันครอบครัว

2018-04-14 00:00:17

วันนี้มีอะไร: 14 เมษายน วันครอบครัว

วันครอบครัว
วันที่ 14 เม.ย. ของทุกปีเป็น “วันครอบครัว” ริเริ่มเมื่อ วันที่ 31 ต.ค. 2532 คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรีได้เสนอมติโดยคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นผู้เสนอ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยและอนุมัติ ให้ วันที่ 14 เม.ย. ของทุกปี เป็นวันแห่งครอบครัว ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ของไทย เพราะโดยส่วนใหญ่ในวันนี้เป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสพบปะกันได้โดย สะดวก

ภาพ GP Studio / Shutterstock.com


Advertisement
190 ปีก่อน
พ.ศ. 2371
โนอาห์ เว็บสเตอร์ จดลิขสิทธิ์พจนานุกรมฉบับพิมพ์ครั้งแรก

Advertisement

153 ปีก่อน
พ.ศ. 2408
อับราฮัม ลิงคอล์น ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ถูกลอบยิงที่โรงละครฟอร์ดส์ ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.


ภาพ NASA

Advertisement
37 ปีก่อน
พ.ศ. 2524
กระสวยอวกาศโคลัมเบีย เริ่มการบินทดสอบครั้งแรก8 ปีก่อน

Advertisementพ.ศ. 2553
พิทยา บุณยรัตพันธุ์ นักร้องหญิงชาวไทยที่มีชื่อเสียง จากเพลง อาทิ "จูบ", “อย่าบอกใครนะ”, “ คนึงหา” เป็นต้น ได้ถึงแก่กรรมด้วยอาการสงบ เมื่อวันพุธที่ 14 เม.ย. 2553 เวลา 04.00 น.สิริอายุได้ 77 ปี