เปลี่ยนจุลศักราช 16 เม.ย. นางสงกรานต์ปี 2561 ทรงนามว่า “มโหธรเทวี”

2018-04-13 14:40:43

เปลี่ยนจุลศักราช 16 เม.ย. นางสงกรานต์ปี 2561 ทรงนามว่า “มโหธรเทวี”

สวธ. ประกาศ 14 เม.ย. 2561 เป็นวันมหาสงกรานต์ “นางสงกรานต์” ทรงนาม “นางมโหธรเทวี” ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาว เสด็จยืนเหนือหลังนกยูง วันที่ 16 เม.ย. เวลา 12.59 น. เปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็นปี 1380

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เผยแพร่ประกาศสงกรานต์ ปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้ ปีจอ (ผีเสื้อผู้หญิง ธาตุดิน) สัมฤทธิศก จุลศักราช 1380 ทางจันทรคติเป็น อธิกมาส ทางสุริยคติเป็น ปกติสุรทินวันที่ 14 เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันเสาร์ แรม 14 ค่ำ เดือน 5 ปีจอ เวลา 08 นาฬิกา 56 นาที 57 วินาที

นางสงกรานต์ ทรงนามว่า นางมโหธรเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาว (ผักตบชวา) อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จยืนมาเหนือหลังนกยูง เป็นพาหนะ

Advertisement
วันที่ 16 เมษายน เวลา 12 นาฬิกา 59 นาที 24 วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่ เป็น 1380 ปีนี้ วันศุกร์ เป็นธงชัย วันศุกร์ เป็นอธิบดี วันพฤหัสบดี เป็นอุบาทว์ วันอาทิตย์ เป็นโลกาวินาศ ปีนี้ วันพุธ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 600 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 60 ห่า ตกในมหาสมุทร 120 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 180 ห่า ตกในเขาจักรวาล 240 ห่า นาคให้น้ำ 5 ตัว

เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ 6 ชี่อ ลาภะ ข้าวกล้าในภูมินา จะได้ผล 9 ส่วน เสีย 1 ส่วนธัญญาหาร พลาหาร มัจฉมังสาหาร จะบริบูรณ์ เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศี เตโช (ไฟ) น้ำน้อย

Advertisementแท็กที่เกี่ยวข้อง