สมเด็จพระเทพฯพระราชทานน้ำสงกรานต์พระอาจารย์อาวุโส

2018-04-12 22:15:50

สมเด็จพระเทพฯพระราชทานน้ำสงกรานต์พระอาจารย์อาวุโส

Advertisement

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานน้ำสงกรานต์แก่พระอาจารย์อาวุโสเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 เม.ย. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน พระราชทานน้ำสงกรานต์ แก่พระอาจารย์อาวุโสที่เคยถวายพระอักษรภาษาบาลีและสันสกฤต พร้อมทรงร่วมงานพิธีทำบุญถวายสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่พระอาจารย์ของชมรมบาลี-สันสกฤต
แท็กที่เกี่ยวข้อง