แจงไลน์ออฟฟิเชียล 7 ล้านพีอาร์งานรัฐบาล

2018-04-12 18:35:26

แจงไลน์ออฟฟิเชียล 7 ล้านพีอาร์งานรัฐบาล

Advertisement

ผอ.สำนักโฆษก แจงกรณีเตรียมจัดทำไลน์ออฟฟิเชียล และสติ๊กเกอร์ไลน์ใช้งบกว่า 7 ล้านบาท เป้าหมายใช้เป็นช่องทางสร้างการรับรู้นโยบายสำคัญ อธิบายข้อมูลที่สังคมสับสนเข้าใจผิด ลดความตื่นตระหนก ยันทุกขั้นตอนโปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้าน "ไก่อู" ยันไม่รู้รายละเอียด เป็นเรื่องของข้าราชการประจำ

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีมีข่าวว่าสำนักโฆษก สำนักนายกรัฐมนตรี เตรียมจัดทำไลน์ออฟฟิเชียล และสติ๊กเกอร์ไลน์ โดยใช้งบประมาณกว่า 7 ล้านบาท ว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการของ ผอ.สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ที่มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้ว ถือเป็นเรื่องของข้าราชการประจำ คงต้องไปถามรายละเอียดจากสำนักโฆษก ตนไม่รู้รายละเอียด เป็นเพียงทางผ่านเท่านั้น เพราะ ผอ.สำนักโฆษกเสนอเรื่องต่อเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส่วนที่มีการโจมตีตนในโซเชียลมีเดีย ก็ไม่เป็นไร ต่อจากนี้ประชาชนจะทราบข้อเท็จจริงที่พูดมาทั้งหมดไม่ใช่เป็นการปัดเรื่องให้พ้นตัว แต่ไม่ทราบรายละเอียดจริง ๆ

ด้าน นางนัทรียา ทวีวงศ์ ผอ.สำนักโฆษก ชี้แจงว่า การจัดจ้างดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานประจำปีของสำนักโฆษก ซึ่งมีภารกิจเผยแพร่นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล เป็นการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติราชการโดยไม่ได้เป็นข้อริเริ่มของฝ่ายการเมืองแต่อย่างใด ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่สื่อสารข้อมูลในชีวิตประจำวันถึงกันด้วยแอพพลิเคชั่นไลน์ ดังนั้นสำนักโฆษก จึงมีความประสงค์จะเพิ่มช่องทางการสื่อสารไปยังประชาชนเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย แม้ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาล แต่ช่องทางไลน์ก็นี้ยังคงเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับรัฐบาลต่อไป
ผอ.สำนักโฆษก กล่าวต่อว่า วัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องมือดังกล่าว คือ การสร้างการรับรู้นโยบายสำคัญ หรือการอธิบายข้อมูลที่สังคมเกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด เพื่อลดความตื่นตระหนก แหล่งที่มาของราคากลาง 7,029,900 บาท ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจากบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นราคามาตรฐานที่ให้บริการแก่หน่วยงานอื่นของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ สลน.ได้ประกาศราคากลางทางเว็บไซต์ และประกาศทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเช่นเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ แสำหรับการจัดทำสติ๊กเกอร์ไลน์นั้น ยังอยู่ในขั้นตอนการกำหนดแนวคิด ยังไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด ยืนยันว่า เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลแก่ประชาชน ซึ่งมักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ทันสมัย ล่าช้า และไม่ตอบโจทย์สังคม และทุกขั้นตอนมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้