ผู้นำศาสนาละหมาดฮายัตยุติความรุนแรง

2018-04-12 13:10:24

ผู้นำศาสนาละหมาดฮายัตยุติความรุนแรง

ตัวแทนผู้นำศาสนาเมืองสุไหงโก-ลก ละหมาดฮายัต เรียกร้องสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่ ให้กลุ่มผู้หลงผิดกลับตัวกลับใจ หันกลับมาร่วมกันสร้างความสันติสุข ยุติความรุนแรงเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 เม.ย. = ณ บริเวณกีฬามหาราช เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ได้มีตัวแทนผู้นำศาสนาในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก จำนวน 250 คน ภายใต้การนำของนายอับดุลฮาริม อาแวเต๊ะ โต๊ะครูปอเนาะกรียาดุลซอดิฮีน ต.มูโน๊ะ อ.สุไหงโก-ลก ได้ประกอบพิธีละหมาดฮายัต เพื่อเรียกร้องความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการละหมาดให้กับกลุ่มผู้หลงผิดได้กลับตัวกลับใจ หันกลับมาร่วมกันสร้างความสันติสุข เนื่องจากการใช้ความรุนแรงมีผลกระทบต่อความสูญเสีย ทั้งในเรื่องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีนายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และเจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจนราธิวาส 30 ได้ร่วมเดินทางมาสังเกตการณ์ ทั้งนี้นายปรีชาได้เป็นตัวแทนภาครัฐในการกล่าวขอบคุณผู้นำศาสนา ที่ตื่นตัวเห็นความสำคัญเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นเสมอมา และขอให้ทุกคนเก็บรักษาความดีนี้ไว้ เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้ ปัญหาความรุนแรงจะคลี่คลายไปในทางที่ดีเมื่อทุกฝ่ายให้ความสำคัญ

ต่อมาตัวแทนผู้นำศาสนาได้ร่วมกับตัวแทนประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จำนวน 500 คน ถือป้ายข้อความภาษาไทยมีใจความว่า อยากให้ภาคใต้สงบสุข หยุดเถอะความรุนแรง ,มาช่วยสร้างความสงบ เพื่อลูกหลานเรากันเถิด และ ป้ายข้อความ สันติภาพเกิดขึ้นได้ด้วยสองมือของเราเอง เดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงที่เกิดขึ้น ไปตามถนนด้านหน้า อ.สุไหงโก-ลก สำนักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สิ้นสุดหน้า รร.สุไหงโก-ลก เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกคนเล็งเห็นความสำคัญที่เข้ามาแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น หรือ ช่วยเป็นหูเป็นตาเจ้าหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสหากพบสิ่งผิดปกติหรือผู้บุคคลต้องสงสัย

แท็กที่เกี่ยวข้อง