“สรงน้ำพระ” ขจัดทุกข์ภัย เสริมมงคลวันสงกรานต์

2018-04-13 12:00:42

“สรงน้ำพระ” ขจัดทุกข์ภัย เสริมมงคลวันสงกรานต์

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นอกเหนือจากกิจกรรมสำคัญ การทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่แล้ว “การสรงน้ำพระ” ก็ดูเหมือนจะเป็นประเพณีที่ขาดไม่ได้ โดยศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธชินวงศ์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการสรงน้ำพระไว้ว่า การสรงน้ำพระ มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ การสรงน้ำพระพุทธรูป และการสรงน้ำพระภิกษุสามเณร

การสรงน้ำพระพุทธรูป อาจจะจัดเป็นขบวนแห่ หรืออัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานในที่อันเหมาะสม การสรงน้ำจะใช้น้ำอบ น้ำหอม หรือน้ำที่ผสมด้วยน้ำอบ น้ำหอมประพรมที่องค์พระ

การสรงน้ำพระภิกษุสามเณร จะใช้แบบเดียวกับอาบน้ำ คือ การใช้ขันตักรดที่ตัวท่าน หรือที่ฝ่ามือก็ได้ แล้วแต่ความนิยม หากเป็นการสรงน้ำแบบอาบน้ำพระ จะมีการถวายผ้าสบงหรือถวายผ้าไตรตามแต่ศรัทธาด้วย

Advertisementบุญกุศลที่ได้รับจากการสรงน้ำพระ คือ ความสุข ความเบิกบานใจ ชุ่มชื่นใจ อันเกิดจากความเลื่อมใสในสิ่งที่ตนเคารพแล้วกระทำการบูชา ดังพระบาลีว่า "นัตถิ จิตเต ปะสันนัมหิ อัปปะกา นามะ ทักขิณา เมื่อจิตเลื่อมใสแล้ว ผลบุญไม่ชื่อว่าน้อย" ผู้ใดได้ถวายเครื่องเถราภิเษก(สรงน้ำพระ) จะพ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงแท็กที่เกี่ยวข้อง