วันนี้มีอะไร: 12 เมษายน วันป่าชุมชนชายเลนไทย

2018-04-12 00:00:25

วันนี้มีอะไร: 12 เมษายน วันป่าชุมชนชายเลนไทย

วันป่าชุมชนชายเลนไทย
ด้วยปัจจุบันป่าชายเลนถูกรุกล้ำทำให้ระบบนิเวศน์ต่างๆ เสียไป จึงมีการกำหนดให้วันที่ 12 เม.ย. ของทุกปี เป็น "วันป่าชุมชนชายเลนไทย" เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญและอนุรักษ์ป่าชายเลนให้ดำรงอยู่ต่อไป

ภาพ Thassin / Shutterstock.com


ภาพ th.wikipedia.org

Advertisement
6 ปีก่อน
พ.ศ. 2555
พิธีบรรจุพระสรีรังคาร สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ เสาวภาประดิษฐานสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตย์มหาสีมาราม

Advertisement
92 ปีก่อน
พ.ศ. 2469
วันเกิด ทองใบ ทองเปาด์ ทนายความ นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ ผู้ได้รับรางวัลแมกไซไซ85 ปีก่อน

Advertisementพ.ศ. 2476
นายปรีดี พนมยงค์ ถูกบังคับให้เดินทางออกจากประเทศไทยในข้อกล่าวหาว่าเป็น คอมมิวนิสต์ หลังจากที่เป็นหนึ่งในคณะราษฎรทำการอภิวัฒน์การปกครองเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2475

'
ภาพ www.history.com

73 ปีก่อน
พ.ศ. 2488
แฟรงคลิน รูสเวลต์ ประธานาธิบดีคนที่ 32 ของสหรัฐอเมริกา เสียชีวิตขณะดำรงตำแหน่ง

Advertisement
57 ปีก่อน
พ.ศ. 2504
ยูริ กาการิน นักบินอวกาศโซเวียต เป็นมนุษย์คนแรกในอวกาศ โดยโคจรรอบโลกสำเร็จใช้เวลา 108 นาที โดยเดินทางไปกับยาน วอสทอก เขากลับลงมายังพื้นโลกอย่างปลอดภัย


ภาพ th.wikipedia.org

60 ปีก่อน

Advertisementพ.ศ. 2541
กลุ่มทหารตาลีบันใช้ปืนใหญ่ยิงพระพุทธรูปบามิยัน