คุมเข้มอุบัติเหตุทางถนน 198 อำเภอ 1 เขต

2018-04-11 12:50:46

  คุมเข้มอุบัติเหตุทางถนน 198 อำเภอ 1 เขต

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ บูรณาการลดอุบัติเหตุ บังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง เผยสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญย้อนหลัง 3 ปี มีพื้นที่เฝ้าระวัง 198 อำเภอ 1 เขต แยกเป็นพื้นที่สีแดง 109 อำเภอ พื้นที่สีส้ม 89 อำเภอ 1 เขตเมื่อวันที่ 11 เม.ย. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ประธานกรรมการและ ผอ.ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ในฐานะประธานพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 เปิดเผยว่า รัฐบาลห่วงใย ความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงได้มอบหมายให้ ศปถ. โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการลดอุบัติเหตุทางถนน โดยยึดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานในมิติเชิงพื้นที่ ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” มุ่งสานพลังประชารัฐลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุ ครอบคลุมทั้งด้านคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ด้วยการเพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด คุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ โดยเฉพาะขับรถเร็ว เมาแล้วขับ และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย รวมถึงตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกรายกรณีเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ ศปถ. ยังได้กำชับจังหวัดส่งเสริมการเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีวิถี ไทย พร้อมสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประจำสถานที่ท่องเที่ยว พื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ และแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ อีกทั้งจัดหน่วยบริการการแพทย์ ฉุกเฉินช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ และส่งต่อผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งนี้ ความร่วมมือของผู้ใช้รถใช้ ถนนในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ขับรถอย่างมีวินัย และมีน้ำใจต่อผู้ร่วมใช้เส้นทาง ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่ วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ทุกการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์เต็มเปี่ยมด้วยความสุขและถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยด้านนายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย กล่าวว่า จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญย้อนหลัง 3 ปี มีพื้นที่เฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนใน 198 อำเภอ และ 1 เขต แยกเป็นพื้นที่สีแดง 109 อำเภอ และพื้นที่สีส้ม 89 อำเภอ 1 เขต กระทรวงมหาดไทย ได้ประสานให้จังหวัดและอำเภอในพื้นที่ดังกล่าว ใช้กลไกศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวั ดและอำเภอ เพิ่มความเข้มข้นในการขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนน โดยวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและชี้เป้าการจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา พร้อมดำเนินมาตรการชุมชนและสังคม โดยประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร และจิตอาสาในพื้นที่เฝ้าระวังผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ รวมถึงเพิ่มความถี่ในการจัดตั้งจุดตรวจหลัก จุดสกัด จุดบริการ และด่านชุมชน ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในทุกเส้นทาง

Advertisement
นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กล่าวว่า ศปถ. ในช่วงวันที่ 11 – 17 เม.ย.2561 จะมีการประชุมร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงอุบัติ เหตุในพื้นที่ เพื่อวางมาตรการและปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาอุบัติเหตุ ทางถนนและช่วงเวลาในการเดินทางของประชาชนในแต่ละพื้นที่Advertisementแท็กที่เกี่ยวข้อง