ยกเลิกประกาศแจ้งสิ่่งของติดตัวไปนอก

2018-04-10 18:05:05

ยกเลิกประกาศแจ้งสิ่่งของติดตัวไปนอก

อธิบดีกรมศุลกากรออกประกาศยกเลิกการรับแจ้งของมีค่าที่ผู้โดยสารนำติดตัวออกไปนอกราชอาณาจักร ระบุเนื้อหาบางประการสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ได้ประกาศกรมศุลกากรที่ 79/2561 เรื่อง แก้ไขประกาศกรมศุลกากร ที่ 60/2561 ระบุว่า ตามที่กรมศุลกากรได้ออกประกาศกรมศุลกากรที่ 60/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรของติดตัวผู้โดยสารที่นำติดตัวเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมกับคนทางท่าอากาศยาน ลงวันที่ 26 ก.พ.61 นั้น เนื่องจากประกาศกรมศุลากรฉบับดังกล่าวมีเนื้อหาบางประการสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ดังนั้น จึงให้แก้ไขโดยยกเลิกความในข้อ 4 การรับแจ้งของมีค่าที่ผู้โดยสารนำติดตัวออกไปนอกราชอาณาจักร ของประกาศดังกล่าวเสียทั้งสิ้น ประกาศ ณ วันที่ 5 เม.ย.


AdvertisementAdvertisement
แท็กที่เกี่ยวข้อง