เชือด “พุฒิพัฒน์”ให้ออกจากราชการไว้ก่อน

2018-04-10 15:55:22

 เชือด “พุฒิพัฒน์”ให้ออกจากราชการไว้ก่อน

นายกรัฐมนตรี ยอมรับให้ “พุฒิพัฒน์”ออกจากราชการไว้ก่อนเซ่นคดีทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย โยก “ปรเมธี”นั่งปลัด พม.

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ระบุถึงกรณี ครม.เห็นชอบให้นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ออกจากราชการไว้ก่อน ภายหลังจากก่อนหน้านี้มีคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี จากกรณีปัญหาการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ติดเชื้อเอชไอวีของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหลายจังหวัด และโยกย้าย นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไปดำรงตำแหน่งปลัด พม. รวมทั้งย้าย นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ไปเป็นเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ว่า ได้ให้นายพุฒิพัฒน์ออกจากราชการไว้ก่อน เพราะในสำนวนมีหลายคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ คดีการทุจริตนั้นมีในทุกพื้นที่ขึ้นอยู่กับกลไกการบริหารที่ต้องมีความหวังดีที่จะทำให้เกิดความรวดเร็วในการทำงานมากขึ้น แต่กลับเกิดเป็นการทุจริต ซึ่งหากให้เพียงหน่วยงานในกระทรวงตรวจสอบอาจเกิดความล่าช้าเกินไป จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวของอย่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เข้ามาร่วมตรวจสอบด้วย


ด้าน พล.อ.อนัตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม. กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.มีคำสั่งให้นายพุฒิพัฒน์ ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอผลการสอบสวนและแต่งตั้ง นายปรเมธี ไปดำรงตำแหน่งปลัด พม. แทน ส่วนตัวมองว่ามีความเหมาะสม เพราะเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงาน โดยนายกฯต้องการให้นายปรเมธี เข้ามาช่วยงาน ในการเตรียมการพัฒนาสังคมในอนาคต ทั้งเรื่องผู้สูงอายุและเด็ก ที่รัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ส่วนนายณรงค์ คงคำ รองปลัดกระทรวงพม. ได้ถูกออกจากราชการไว้ก่อน ซึ่งจะมีการพิจารณาแต่งตั้งรองปลัด พม.คนใหม่ แทนในการประชุม ครม. ในสัปดาห์หน้า ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตเงินผู้ยากไร้และคนไร้ที่พึ่ง ขณะนี้มีข้อมูลพบข้าราชการเข้าข่ายทุจริตประมาณ 95 คนที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ส่งรายชื่อเข้ามายังกระทรวง และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาแล้ว 14 คน ส่วนอีก 81 คน ให้ทาง ป.ป.ท. เป็นผู้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา หากพบว่า มีมูลความผิด ก็สามารถส่งเรื่องมายังกระทรวง เพื่อให้มีการลงโทษได้ทันที


พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเหนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.มีมติรับโอน นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ มาดำรงตำแหน่ง ปลัด พม. และ เห็นชอบ ให้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับโอน นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯให้นายพุฒิพัฒน์ พ้นจากตำแหน่ง ปลัด พม.

Advertisement