สรุปยอดสมัคร กกต. 33 คน สนช.เคาะ 7 ชื่อ ก.ค.

2018-04-09 18:20:01

สรุปยอดสมัคร กกต. 33 คน สนช.เคาะ 7 ชื่อ ก.ค.

สนช.นัดเคาะ 7 กกต.ใหม่ ต้นเดือน ก.ค.นี้ เผยรายชื่อสมัครรวม 33 คน คนเด่น ดัง “อิทธิพร อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย - พล.ท.ศานิต อดีตหัวหน้าสำนักตุลาการศาลทหาร”

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากรณีที่คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. - 9 เม.ย.นั้น สรุปมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาทั้งสิ้น 33 คน ดังนี้ 1.นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีต ผวจ. 2.นายสมศักดิ์ ศิริสุนทร ทนายความ 3.นายประหยัดเสนวิรัช นายกสมาคมสถาบันคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค นายกสมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อสังคมและผู้อำนวยการสำนักกฎหมายประหยัดทนายความ 4.ว่าที่ ร.ต. อำนวย อุปถัมถ์ ทนายความ และหัวหน้าสำนักกฎหมายอุปถัมถ์และธุรกิจ 5.นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

6. น.ส.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) และอดีตผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 7.นายชัยศักดิ์ อ่อนประดิษฐ์ ทนายความ 8.นายชัยวัธน์ ประจงใจ ทนายความ 9.นายดุสิต พรหมสิทธิ์ ทนายความ 10 นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา อดีตอธิบดี สำนักงานคดีอาญา 11. นายคณพล ปิ่นแก้ว อดีตปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 12.นายมังกร เจริญผล ทนายความ 13.นายประวิง คชาชีวะ อดีตรองเลขา กกต. 14.นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฎ ทนายความ 15. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 16 นายจัตุรงค์ เสริมสุข ทนายความ

Advertisement
17.นายธรรมพิเชียร นวลปาน ทนายความ 18 นายไสว จิตเพียร ทนายความ 19. นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อดีตอธิบดีกรมที่ดิน 20.นายอิทธิพร บุญประคอง อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์และอดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ 21.นายทองสุข ดวงบุปผา ประธานชมรมอาสาสมัครเพื่อสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์,ประธานเครือข่ายต่อต้านคอรัปชั่น จ.เพชรบูรณ์ และประธานเครือข่ายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นแห่งชาติ (คตทช.) 22.นายนิทรารัตน์ แพทย์วงศ์ ประธานสภาทนายความจังหวัดสมุทรสงคราม และอดีตประธาน กกต. จ.สมุทรสงคราม

23.นายปรีชากันธิยะ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม อดีตเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และอดีตอธิบดีกรมการศาสนา 24 นายสาธิต อุไรเวโรจนากร กรรมการกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง และผู้ตรวจสอบบัญชี 25.น.ส.นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ อาจารย์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 26.นายธนน เวชกรกานนท์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 27.นายจุลพงศ์ อยู่เกษ กรรมการสภาทนายความ 29.นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 1 30 นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด 31.นายวรัญชัย โชคชนะ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง 32. พล.ท.ศานิต สร้างสมวงษ์ อดีตหัวหน้าสำนักตุลาการศาลทหาร และตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าศาลทหารสูงสุด 33. นายศิริพงษ์ เกี้ยวสกุล นายกสมาคมสมาพันธ์สภาองค์กรชุมชน

Advertisement
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขั้นตอนหลังจากนี้ สำนักงานเลขาวุฒิสภาทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการสรรหากกต. จะมีหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตาม มาตรา 8 มาตรา 9 และตรวจสอบลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วย กกต.ต่อไป โดยกำหนดให้หน่วยงานตอบกลับภายในวันที่ 30 เม.ย.นี้ หลังจากนั้นจึงจะสัมภาษณ์ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมถึงบทบาทและอำนาจของกกต.ในวันที่ 3 พ.ค. ทั้งนี้คาดว่าในกลางเดือน พ.ค. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร กกต.ต่อไป โดยจะใช้เวลาทั้งสิ้น 45 วันในการพิจารณาคุณสมบัติ จากนั้นจึงจะส่งรายชื่อไปให้ที่ประชุมใหญ่ สนช.ลงมติให้ความเห็นชอบในช่วงต้นเดือนก.ค.ต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง