ประมงพื้นบ้านวอน ผวจ.ประจวบฯแก้ปัญหาความเดือดร้อน

2018-04-09 14:10:09

ประมงพื้นบ้านวอน ผวจ.ประจวบฯแก้ปัญหาความเดือดร้อน

กลุ่มประมงพื้นบ้านประจวบคีรีขันธ์ประท้วงเดือดร้อนทำกิน จี้ ผวจ.แก้ไขปัญหา ย้ายประมงจังหวัดเมื่อวันที่ 9 เม.ย. ชาวบ้านจากกลุ่มประมงพื้นบ้าน อ.สามร้อยยอด อ.กุยบุรี และ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ กว่า 300 คน นำโดย นายศรีรัตน์ วิศิษฎวิรุฬห์ ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านสามร้อยอด รวมตัวกันถือป้ายผ้ามีข้อความเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐทบทวนแนวทางที่กำหนดพร้อมใช้เครื่องขยายเสียงปราศรัยที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัด พร้อมยื่นหนังสือให้นายพัลลภ สิงหเสนี ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนจากการประกอบอาชีพโดยเร็วหลังจากที่ผ่านมามีมติจากคณะกรรมการประมงระดับจังหวัดส่งผลกระทบกับการทำกินอย่างต่อเนื่องทำให้ขาดรายได้

Advertisement


นายดำรงค์ แดงโชติ ประธานกลุ่มชาวเลรักษ์ถิ่น อ.บางสะพานน้อย กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ยื่นหนังสือร้องเรียนแล้วหลายครั้งแต่ไม่มีความคืบหน้า ไม่มีคำตอบจากหน่วยงานภาครัฐ หลังจากเรียกร้องให้ทบทวนมติคณะกรรมการประมงจังหวัดเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 60 ทั้งการกำหนดให้ใช้หลอดไฟสำหรับเรือไดร์หมึกทำให้ชาวประมงเพิ่มค่าใช้จ่าย ไม่สอดคล้องวิถีชีวิตการทำประมง และห้ามเรือครอบช้อนปลากะตักทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่งตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนั้นขอให้ผู้เกี่ยวข้องงดการประกาศใช้มติของคณะกรรมการประมงจังหวัดและขอให้จัดเวทีรับฟังความเห็นจากชาวประมงพื้นบ้านอีกครั้งนอกจากนั้นขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจโยกย้ายประมงจังหวัดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประมงจังหวัด เพื่อนำบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมมาทำหน้าที่เพื่อรับฟังความเห็นรอบด้านไม่แสดงอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่กับประชาชน

Advertisementแท็กที่เกี่ยวข้อง