เริ่มแล้ว! ก่อเจดีย์ทราย..สงกรานต์วิถีไทยเมืองสองแคว (คลิป)

2018-04-09 11:20:43

เริ่มแล้ว! ก่อเจดีย์ทราย..สงกรานต์วิถีไทยเมืองสองแคว (คลิป)

จ.พิษณุโลก เริ่มงานสงกรานต์วิถีไทยปี 2561 ร่วมก่อเจดีย์ทราย สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ห่มผ้าพระเจดีย์หลวง ณ วัดราชบูรณะ เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เป็นวันที่เริ่มต้นประเพณีสงกรานต์วิถีไทยของ จ.พิษณุโลก ทุกปีในวันที่ 9 เม.ย. ทางเทศบาลนครพิษณุโลก สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก และ วัดราชบูรณะ ได้จัดงานสงกรานต์วิถีไทยก่อเจดีย์ทรายวัดราชบูรณะ ที่จัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่เช้ามีชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ได้มาร่วมกันก่อเจดีย์ทรายรูปทรงต่าง ๆ ประดับประดาด้วยทิวธง ดอกไม้ อย่างสวยงาม บริเวณลานหน้าเจดีย์หลวงวัดราชบูรณะ ที่ส่วนใหญ่จะก่อเป็นรูปทรงระฆังคว่ำ เจดีย์ทรงเหลี่ยม ประชาชนที่มาร่วมงานต่างแต่งกายชุดไทยหลากสีสัน มาร่วมก่อเจดีย์ทรายอย่างงดงาม ขณะที่ในช่วงสายของวันนี้ จะมีพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ บริเวณด้านข้างวิหารหลวงพ่อทองดำ ต่อด้วยพิธีแห่ผ้าห่มพระเจดีย์หลวง นำผ้าขึ้นไปห่มองค์เจดีย์หลวง นำโดยคณะกลองยาวของพิษณุโลก ที่ชาวพิษณุโลกร่วมกันสืบทอดมาเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์

Advertisement
ด้าน พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ เปิดเผยว่า ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ขนทรายเข้าวัด เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวไทยในช่วงเทศกาลงานสงกรานต์ ทางวัดราชบูรณะและเทศบาลนครพิษณุโลก ได้สืบสานประเพณีก่อเจดีย์หลายมาทุกปี เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีการขนทรายเข้าวัด คนโบราณเข้าถือว่า คนที่เข้าวัดมักจะเหยียบหรือมีดินทรายติดกลับไป จึงถือกันว่าต้องมาช่วยกันขนทรายเข้าวัด เพื่อให้วัดนำทรายมาใช้ในงานก่อเจดีย์ สร้างซ่อมแซมสถานที่ต่างๆ ภายในวัดอีกด้วย


Advertisement