กต.ถอนพาสปอร์ต บอส กระทิงแดง แล้ว

2017-05-06 09:40:06

กต.ถอนพาสปอร์ต บอส กระทิงแดง แล้ว

กระทรวงการต่างประเทศ เพิกถอนพาสปอร์ต “บอส อยู่วิทยา”แล้ว หากพบ อยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่ง จะกลายเป็นบุคคลเข้าเมืองผิดกฎหมายทันที

ภายหลังกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับหนังสือเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งแจ้งขอให้เพิกถอนหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) ของ นายวรยุทธ อยู่วิทยา ผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาขับรถโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล นั้น

น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ บอกว่า กรมการกงสุลได้พิจารณาเพิกถอนหนังสือเดินทางของ นายวรยุทธ แล้ว  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยหนังสือเดินทาง พ.ศ.2548 และเป็นการดำเนินการเช่นเดียวกับกรณีของคดีอาญาทั่วไป

Advertisement
โดยกระทรวงฯจะบันทึกเข้าในระบบว่าหนังสือเดินทางของ นายวรยุทธ ถูกยกเลิก ทำให้ไม่สามารถใช้ในการเดินทางเข้าประเทศอื่นๆได้ แต่ถ้า นายวรยุทธ อยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งแล้ว ก็จะกลายเป็นบุคคลเข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งจะถูกดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ทันที