นายกฯ ส่งเสริมผลิตยาในประเทศ ลดต้นทุนนำเข้า

2017-05-05 18:50:04

นายกฯ ส่งเสริมผลิตยาในประเทศ ลดต้นทุนนำเข้า

Advertisement

นายกรัฐมนตรี ส่งเสริมผลิตยาในประเทศ สั่งหามาตรการให้โรงพยาบาลและหน่วยราชการซื้อยาในประเทศ ลดต้นทุนนำเข้า บอกอยากให้วันศุกร์เป็นวันสุข ขอติดตามรายการศาสตร์พระราชาทุกวันศุกร์

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ว่า รัฐบาลมีความต้องการให้คนไทยได้เข้าถึงยามากขึ้นและทำให้ราคายาลดลง ซึ่งภายหลังการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ รัฐบาลจะหามาตรการให้โรงพยาบาลและสถานพยาบาล ได้ใช้ยาที่ในผลิตประเทศ เพื่อลดต้นทุนการนำเข้า โดยเฉพาะต้องให้นำยาทั้ง 2 รายการที่บริษัทผลิตได้คือยาบำบัดภาวะเลือดจางในผู้ป่วยไต และยาบำบัดภาวะเสี่ยงการติดเชื้อในผู้ป่วยมะเร็ง โดยขึ้นทะเบียนนวัตกรรมและให้หน่วยงานของรัฐสามารถซื้อไปใช้ได้ และเพิ่มสัดส่วนประชาชนที่เข้าถึงยาได้มากขึ้น ทั้งนี้จากการตรวจเยี่ยมถือว่าเป็นเรื่องดีในการที่มีบริษัทที่ผลิตยาตั้งแต่กระบวนการผลิตแทนการนำเข้าจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว ซึ่งถือว่ามาตรฐานได้ 100% และเชื่อว่าไทยจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดของการผลิตยาประเภทนี้ ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้น โดยสิ่งสำคัญเมื่อผลิตได้แล้ว ทุกคนต้องช่วยซื้อยา รวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นของไทย เพื่อเป็นการขยายการพัฒนาในลักษณะห่วงโซ่เพราะทุกภาคการผลิตล้วนมีความเชื่อมโยงกัน


ขณะที่ตน ต้องทำหลายอย่างต้องทำแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง อยากย้ำทำความเข้าใจมากขึ้นคือการทำห่วงโซ่พัฒนาประเทศอาเซียนมากขึ้น โดยหลังจากนี้ต้องคิดใหม่ทำใหม่ หามาตรการใหม่และทำทุกอย่างให้เดินหน้าไปได้ ไม่เช่นนั้นจะไม่ทันประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ตนเข้าใจว่าทุกคนเป็นห่วง แต่ตนต้องห่วงมากกว่าในทุกเรื่องเพราะเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องระวังอยู่แล้ว ไม่เช่นนั้นจะทำอะไรไม่ได้เลย หากไม่ไว้วางใจกัน ขอให้ลดความหวาดระแวงและแบ่งปันผลประโยชน์ที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ใช่เพื่อตนหรือรัฐบาลและใครทั้งสิ้น
นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า วันนี้เป็นวันศุกร์ขอให้เป็นวันสุขแล้วกัน วันแห่งความสุข วันแห่งความไม่ขัดแย้ง เพื่อให้วันเสาร์และอาทิตย์เป็นวันแห่งความสุขกัน ถ้าอยากรู้สาระสำคัญต่างๆ ขอให้ติดตามรายกายศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในวันศุกร์ ซึ่งวันนี้ตนลดเวลาให้แล้ว เหลือเพียง 30 กว่านาทีเท่านั้น ช่วยดูตนด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง