กทม.เร่งปรับปรุงระบบระบายน้ำ 8 จุดเสี่ยงน้ำท่วม (มีคลิป)

2024-07-12 01:15:57

กทม.เร่งปรับปรุงระบบระบายน้ำ 8 จุดเสี่ยงน้ำท่วม (มีคลิป)

Advertisement

"วิศณุ" เปิด 8 จุดเสี่ยงน้ำท่วมถนนสายหลัก กทม. เร่งปรับปรุงระบบระบายน้ำใหม่ เตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน 

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 67  นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล  ผอ.สำนักการระบายน้ำ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ ร่วมนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาและปรับปรุงระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม บริเวณ 8 จุดเสี่ยงสำคัญ ในพื้นที่ 5 เขต


นายวิศณุ กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นการส่งการบ้านให้ชาวกรุงฯ ก่อนจะเข้าสู่ช่วงฝนหนักของปีนี้ว่ากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการปรับปรุงระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างไรบ้าง โดยพื้นที่กรุงเทพมหานครมีปัญหาน้ำท่วม รวม 737 จุด แบ่งเป็น ปัญหาน้ำท่วมจากน้ำเหนือน้ำทะเลหนุน 120 จุด และปัญหาน้ำท่วมจากน้ำฝน 617 จุด สำหรับ 8 จุดที่มาลงพื้นที่ในวันนี้ ถือเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมที่สำคัญ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงแก้ไขระบบระบายน้ำ พร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้หลายโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในส่วนของ 8 จุดเสี่ยง ประกอบด้วย

1. บ่อสูบน้ำคูน้ำสารวัตรทหารที่ 11 เขตราชเทวี ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนศรีอยุธยา และถนนพระรามที่ 6 (Pipe Jacking)

2. ถนนพระรามที่ 9 บริเวณแยก อสมท. เขตห้วยขวาง ตรวจสอบการก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนพระรามที่ 9 ตอนลำรางแยก อสมท. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยทวีมิตร

3. ถนนรัชดาภิเษก ช่วงบริเวณหน้าศาลอาญา เขตจตุจักร ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างท่อลอดถนนรัชดาภิเษก และแผนการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

4. ถนนแจ้งวัฒนะ ช่วงวงเวียนบางเขน เขตบางเขน เยี่ยมชมการใช้งานแก้มลิงวงเวียนบางเขน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณซอย 2 และซอย 5 ดำ

5. ทำนบกั้นน้ำคลองลำผักชี ข้างตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างทำนบชั่วคราว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำคลองลำผักชี และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เขตบางเขน เขตสายไหม และถนนเทพรักษ์

6. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ บริเวณหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) เขตหลักสี่ ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างบ่อสูบน้ำศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ตอนลงคลองบางตลาด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณหน้าศูนย์ราชการฯ

7. โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนประชาชื่น (ถนนหมายเลข 10) เขตหลักสี่ ตรวจสอบงานก่อสร้างถนนหมายเลข 10 และระบบระบายน้ำ รางระบายน้ำ O - Gutter

8. ถนนแจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ 14 บริเวณบึงสีกัน เขตหลักสี่ ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างแก้มลิงบึงสีกัน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ซอยแจ้งวัฒนะ 14

สำหรับโครงการไฮไลต์วันนี้ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมเดินหน้ารับใช้ชาวกรุงแบบ 100% ได้แก่ แก้มลิงวงเวียนบางเขน สำนักการระบายน้ำจึงได้ทำ MOU ร่วมกับกรมทางหลวงขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตทางหลวงก่อสร้างเป็นแก้มลิง ด้วยขนาดกักเก็บน้ำ 6,000 ลบ.ม. เพื่อเก็บกักและพักน้ำไว้ชั่วคราว ขณะฝนตกหนัก เพราะพื้นที่บริเวณวงเวียนบางเขนประสบปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อเกิดฝนตกหนัก ที่ถนนพหลโยธิน และถนนรามอินทรา ก่อนระบายน้ำลงคลองรางอ้อรางแก้ว เพื่อลงสู่คลองบางเขนต่อไป นอกจากนี้ยังมีการทำเลนวิ่งรอบบริเวณแก้มลิงเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้งานเพื่อการออกกำลังกายและการพักผ่อนด้วย


อีกจุดหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมที่มีมาอย่างยาวนานได้ คือ บ่อสูบน้ำถนนพระรามที่ 9 ตอนลำรางแยก อสมท. ซอยทวีมิตร ซึ่งเป็นซอยเอกชนที่มีระดับต่ำกว่าถนนพระรามที่ 9 เมื่อฝนตกหนักจึงมักประสบปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบาย ส่งผลกระทบกับผู้อาศัยและสัญจรในพื้นที่จำนวนมาก สำนักการระบายน้ำจึงดำเนินการปรับปรุงบ่อสูบน้ำดังกล่าวเป็นบ่อสูบน้ำถาวร เพื่อรองรับระบบระบายน้ำของชุมชนหมู่บ้านในซอยทวีมิตร ซึ่งได้ให้ความร่วมมือพัฒนาระบบระบายน้ำของตนเองมาเชื่อมโยงเข้ากับระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร ถือเป็น “โมเดลต้นแบบ” ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมร่วมกันของ กทม. กับเอกชน อีกแห่งหนึ่ง

อีก 2 โครงการที่ดำเนินการใกล้แล้วเสร็จโดยคืบหน้ากว่า 90% เตรียมพร้อมเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบเร็ว ๆ นี้ คือ บ่อสูบน้ำคูน้ำสารวัตรทหารที่ 11 โดยที่ผ่านมา ช่วงจากบริเวณแยกศรีอยุธยาถึงคลองสามเสนเป็นชุมชนเมืองที่มีความหนาแน่นสูง มีปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนศรีอยุธยาช่วงจากทางรถไฟถึงถนนราชปรารภ และถนนพระรามที่ 6 อยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากท่อระบายน้ำเดิมมีขนาดไม่เพียงพอ จึงเกิดโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ด้วยวิธีดัน (Pipe Jacking) และรางระบายน้ำ แม้จะมีอุปสรรคหลายด้าน แต่การก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.67

ส่วนโครงการก่อสร้างท่อลอดถนนรัชดาภิเษก และแผนการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ปัจจุบันโครงการฯ เดินหน้าไปแล้วกว่า 90% คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดใช้งานได้ประมาณเดือน ส.ค.67 ทั้งนี้ เนื่องจากถนนรัชดาภิเษกเป็นถนนสายหลัก มีแนวรถไฟฟ้าใต้ดินและเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการหลายแห่ง โดยช่วงตั้งแต่แยกลาดพร้าวถึงแยกรัชโยธินเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ การแก้ไขจึงจำเป็นต้องดำเนินการในหลายภารกิจควบคู่กันถึงจะรองรับปริมาณฝนตกหนักเกินกว่า 60 มิลลิเมตรได้

ด้านการก่อสร้างบ่อสูบน้ำศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ตอนลงคลองบางตลาด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณหน้าศูนย์ราชการฯ และงานก่อสร้างถนนหมายเลข 10 และระบบระบายน้ำ รางระบายน้ำ O - Gutter ในโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธ.ค.50 กับถนนประชาชื่น ก็จะแล้วเสร็จในเดือน ก.ย.67

"ทั้ง 8 โครงการที่นำมาส่งการบ้านชาวกรุงฯ ในวันนี้ ทุกโครงการล้วนประสบปัญหาแตกต่างกันไป บ้างต้องเจรจากับหลายฝ่ายที่ต้องใช้เวลาอย่างยาวนาน บ้างต้องจัดการกับสาธารณูปโภคที่ทับซ้อนกัน บางพื้นที่ไม่ใช่ของ กทม. บางโครงการมีการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนจนเกิดเป็นโมเดลการบูรณาการใหม่ ๆ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ หัวใจคือ เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง รูปแบบ วิธีการ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ของระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาให้ชาวกรุงเทพมหานครได้อย่างยั่งยืน" นายวิศณุ กล่าว