เมืองอวี้ซีในยูนนานปิดม่าน "ประชุมบรรพชีวินวิทยานานาชาติ"

2024-07-11 17:20:29

เมืองอวี้ซีในยูนนานปิดม่าน "ประชุมบรรพชีวินวิทยานานาชาติ"

Advertisement

ปักกิ่ง, 11 ก.ค. (ซินหัว) — งานประชุมบรรพชีวินวิทยานานาชาติ ภายใต้หัวข้อ “ครบรอบ 40 ปี การค้นพบสิ่งมีชีวิตเฉิงเจียง” (40th Anniversary, Discovery of Chengjiang Biota — International Palaeontological Forum) เปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่ 2 ก.ค. และสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 6 ก.ค. ที่ผ่านมา ณ อำเภอเฉิงเจียง เมืองอวี้ซี มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

การประชุมนานาชาตินี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อย้อนดูผลงานความร่วมมือในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ร่วมถึงร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และมองไปสู่อนาคต โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของสถาบันการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ และมุ่งกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

บรรดาผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากประเทศจีน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี และสวิตเซอร์แลนด์ ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ พร้อมทั้งนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าทั้งหมดจำนวน 39 รายการ และโปสเตอร์ทางวิชาการ (academic poster) จำนวน 6 โปสเตอร์ มุ่งเน้นไปที่ผลสำเร็จการวิจัยเกี่ยวกับวิวัฒนาการชีวิตในยุคแคมเบรียน (Cambrian Age) ตอนต้น ทั้งในและต่างประเทศ

พื้นที่สิ่งมีชีวิตเฉิงเจียง (Chengjiang Biota) ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลสาบฝู่เซียน ทางตอนกลางของมณฑลอวิ๋นหนาน เป็นที่รู้จักในฐานะ “ขุมสมบัติฟอสซิลระดับโลก” พื้นที่แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2012 กลายเป็นแหล่งแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติด้านฟอสซิลแห่งแรกของจีนและแห่งเดียวในเอเชีย

จวบจนถึงปัจจุบัน มีการค้นพบกลุ่มของสิ่งมีชีวิต (phyla) มากกว่า 20 ชนิด และค้นพบฟอสซิลจากยุคแคมเบรียน (Cambrian fossil) หายากกว่า 300 สายพันธุ์ในพื้นที่สิ่งมีชีวิตเฉิงเจียง โดยร้อยละ 80 เป็นสายพันธุ์ใหม่ ปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์มรดกโลกทางธรรมชาติแหล่งฟอสซิลเฉิงเจียง (Chengjiang Fossil Site World Natural Heritage Museum) เป็นที่เก็บตัวอย่างฟอสซิลมากกว่า 60,000 ชิ้น

(เรียบเรียงโดย Yang Linlin, Xinhua Silk Road, https://en.imsilkroad.com/p/340963.html)