สภาฯ เหลือ ส.ส.ปฎิบัติหน้าที่ 499 คน หลังศาลสั่ง "มุกดาวรรณ" หยุดปฏิบัติหน้าที่

2024-07-11 14:23:21

สภาฯ เหลือ ส.ส.ปฎิบัติหน้าที่ 499 คน หลังศาลสั่ง "มุกดาวรรณ" หยุดปฏิบัติหน้าที่

Advertisement

สภาฯ เหลือ ส.ส.ปฎิบัติหน้าที่ 499 คน หลังศาลฎีกาสั่ง "มุกดาวรรณ" ส.ส.นครศรีธรรมราช ภท. หยุดปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.67 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการให้ ส.ส.หารือถึงปัญหาความเดือดร้อนต่างๆของประชาชนเสร็จสิ้นลงแล้ว ก็ได้แจ้งต่อที่ประชุมรับทราบถึงคำสั่งศาลฎีกาว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนางมุกดาวรรณ เลื่องศรีนิล ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 8 พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 226 ประกอบ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา138 และมาตรา 139 ศาลฎีกาได้มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยเมื่อวันที่ 5 ก.ค.67 จึงมีผลให้นางมุกดาวรรณ ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษา ทำให้ ส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎร เท่าที่มีอยู่มีจำนวน 499 คน กึ่งหนึ่งคือ 250 คน