เกษตรกรซินเจียงลุยเก็บเกี่ยว "ข้าวสาลี" เหลืองทองเต็มทุ่ง

2024-07-11 12:05:46

เกษตรกรซินเจียงลุยเก็บเกี่ยว "ข้าวสาลี" เหลืองทองเต็มทุ่ง

Advertisement

ฉีไถ, 10 ก.ค. (ซินหัว) -- นาข้าวสาลีในอำเภอฉีไถ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวสาลีแห่งสำคัญในแคว้นปกครองตนเองชางจี๋ กลุ่มชาติพันธุ์หุย เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ทำให้บรรดาเกษตรกรออกทำงานเก็บเกี่ยวด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องจักรกันอย่างแข็งขัน


(บันทึกภาพวันที่ 9 ก.ค. 2024)