​นายกฯ ชื่นชม ตชด. ดูแลความมั่นคงของประเทศ

2024-07-11 02:05:10

 ​นายกฯ ชื่นชม ตชด. ดูแลความมั่นคงของประเทศ

Advertisement

​นายกฯ ตรวจเยี่ยม บช.ตชด.  ชื่นชมดูแลความมั่นคงของประเทศ สั่งดูแลสวัสดิการ ความปลอดภัย 

เมื่อวันที่  10 ก.ค. 67 ที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) เขตพญาไท  กทม.  นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล  ผบ.ตร. รวมทั้งรอง ผบ.ตร.  ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ให้การต้อนรับ

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า เมื่อนายกฯ เดินทางถึงกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน นายกฯ ตรวจแถวกองเกียรติยศ เสร็จแล้ววางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ จากนั้น นายกฯ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมลงนามในสมุดตรวจเยี่ยม ที่ชั้น 1 อาคารจุลละพราหมณ์ ก่อนเข้าประชุมเพื่อมอบนโยบายในโอกาสตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ณ ห้องประชุมวิปุลากร โดยมี ผบ.ตร.  รอง  ผบ.ตร.  ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และผู้บังคับหน่วยต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมด้วย

โอกาสนี้ นายกฯ ได้ชมวีดิทัศน์บรรยายสรุปการปฏิบัติงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดกำลังป้องกันชายแดน ปี 2567 การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคง อาทิ การจัดกำลังปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดกำลังปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ปราสาทเขาพระวิหาร รวมทั้งรับฟังผลการปฏิบัติที่สำคัญ ได้แก่ การปราบปรามอาชญากรรม การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตลอดจนการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงและการสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จากนั้น นายกฯ กล่าวรู้สึกยินดีที่ได้มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและได้รับทราบการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในมิติต่าง ๆ ที่มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งมิติด้านการป้องกันชายแดนที่เป็นภารกิจสำคัญด้านความมั่นคงซึ่งทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่กันได้อย่างดีมาก รวมทั้งงานการพัฒนาที่มีการดำเนินการในหลายด้านทั้งการดูแลด้านมวลชน จิตอาสา และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่มีอยู่จำนวนมากตามแนวชายแดน ซึ่งปัจจุบันมีความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับเรื่องของ Geopolitics หรือภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เช่น เมียนมา เรื่องของคนอพยพ การลักลอบหลบหนีเข้าประเทศไทย ซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูแลเรื่องของความมั่นคงของประเทศเราควบคู่กับการดูแลเรื่องของสิทธิมนุษยชนในส่วนของผู้อพยพให้ถูกต้องและเป็นธรรมตามนโยบายของประเทศด้วย โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนมีส่วนสำคัญในการดำเนินการเรื่องนี้อยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม

รวมทั้งนายกฯ ได้ชื่นชมกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในการทำงานร่วมกับกรมศุลกากร ทหาร และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมมือกันสกัดกั้นสินค้าเถื่อนไม่ให้เข้ามาในประเทศไทย เช่น ยางพารา ที่ทำให้ราคายางพาราในประเทศมีราคาสูงขึ้น ทำให้เรื่องปากท้องและประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงทำให้เศรษฐกิจในประเทศดีขึ้น โดยขอให้มีการขยายผลต่อไป นอกจากนี้การดูแลเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เรื้อรังมายาวนานก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราพยายามดูแลเรื่องของความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน รวมไปถึงการที่รัฐบาลต้องเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดีขึ้นควบคู่กับการดูแลด้านความมั่นคง เพราะเชื่อว่าหากพี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดี เรื่องของการที่จะมาหาเรื่องก่อให้เกิดความไม่สงบก็จะลดน้อยลง

พร้อมกันนี้ นายกฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการที่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่อยู่ตามพื้นที่ชายแดนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่โดยการเข้าไปทำกิจกรรมจิตอาสาตามหน่วยงานต่าง ๆ และการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีในการที่จะไปผูกมิตรสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชนชนในพื้นที่ได้ด้วยซึ่งจะทำให้การทำงานในพื้นที่และการแจ้งเบาะแสต่าง ๆ จะทำให้สามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้น

อีกทั้งนายกฯ ได้ย้ำถึงปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญอย่างมากนอกจากปัญหาเรื่องของปากท้องประชาชน โดยปัจจุบันยาบ้ามีการทะลักเข้ามาจำนวนมากในบริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนมีส่วนสำคัญในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งสำนักงาน ป.ป.ส. กองทัพบก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสกัดกั้นยาบ้าไม่ให้เข้ามาในประเทศ โดยการทำงานตรงนี้เป็นการทำงานอย่างบูรณการครบถ้วนดี พร้อมย้ำการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องสำคัญอย่าขีดเส้นแบ่งการทำงานกันชัดเจน เพราะไม่มี เราต้องทำงานร่วมกัน เพื่อจัดการเรื่องยาเสพติดให้หมด ซึ่งขณะนี้มีจังหวัดนำร่องแล้ว คือ จ.น่านและร้อยเอ็ด ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำให้ได้ภายในสิ้นไตรมาสสามปีนี้เพื่อประชาชนจะได้อยู่เย็นเป็นสุข

นอกจากนี้นายกฯ แสดงความห่วงใยถึงการดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนทุกคน โดยได้เน้นย้ำไปกับผู้บัญชาการต่าง ๆ แล้วในการดูแลเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคน ทั้งเรื่องของเสื้อเกราะ ยุทโธปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ รัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่รวมถึงการที่ต้องดูแลเรื่องของบ้านพักของเจ้าหน้าที่ด้วย

ในตอนท้ายนายกฯ ย้ำต่อสื่อมวลชนด้วยว่ากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนไม่ได้มีภารกิจเพียงด้านการป้องกันชายแดนและความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีภารกิจด้านการพัฒนาต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อยอดทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้นมาก จึงขอให้เจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนทุกคนได้มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนช่วยทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นด้วย รวมถึงการที่ต้องขับเคลื่อนงานด้านปัญหายาเสพติดที่ต้องร่วมกันกำจัดให้หมดสิ้นไป

ภายหลังนายกฯ ประชุมมอบนโยบายฯ ได้ตรวจเยี่ยมบ้านพักหรือแฟลตของเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และโรงพยาบาลนุวัติสมเด็จย่า ซึ่งตั้งอยู่ภายในกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยได้รับทราบเกี่ยวกกับความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของโรงพยาบาล เช่น การรักษาพยาบาล ความพร้อมด้านการผ่าตัด ซึ่งสามารถทำการผ่าตัดขนาดเล็กได้ พร้อมทั้งนายกฯ ได้สอบถามว่ามีส่วนไหนที่ยังขาดแคลนอยู่บ้าง ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนรายงานว่า ยังมีส่วนของการจัดเก็บคลังยา เนื่องจากพื้นที่บางจุดชำรุดหากฝนตก รวมทั้งได้สอบถามเรื่องจำนวนห้องโรงพยาบาล และจำนวนเตียงโดยขอให้ดำเนินการให้มีจำนวนที่เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมกันนี้นายกฯ มอบหมายทีมงานรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูเรื่องการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งเรื่องของจำนวนห้องเรียน จำนวนครูผู้สอน และสวัสดิการครู เพื่อให้มีครูเพียงพอ ตลอดจนนายกฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องสวัสดิการเกี่ยวกับบ้านพักเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนด้วย