"จักรพงษ์"ชวนบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

2024-07-11 02:00:21

"จักรพงษ์"ชวนบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

Advertisement

"จักรพงษ์"ชวนบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.67  

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.67 นายจักรพงษ์ แสงมณี รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หลังจากที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด  "โครงการบริจาคโลหิต 10,000,000 ซีซี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.67" ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน ร่วมกันบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.67 อีกทั้งการบริจาคโลหิตยังสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองของสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยผู้ป่วยได้

"ขณะนี้ยังมีผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตอีกเป็นตำนวนมาก การบริจาคโลหิต จึงเป็นเรื่องที่ดี ที่นำไปช่วยคนป่วยได้  ซึ่งหากได้รับการบริจาคโลหิตครบ 10 ล้านซีซีตามที่ตั้งเป้าไว้ จะสามารถช่วยผู้ป่วยได้อีกราว 60,000 คน สำหรับโครงการบริจาคโลหิต 10,000,000 ซีซี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ตั้งเป้าการรับบริจาคโลหิตจำนวน 10,000,000 ซีซี ภายในเดือน ธ.ค.67 ทั้งนี้ โครงการบริจาคโลหิต เป็น 1 ใน 10 โครงการ ที่ดำเนินการในนามของรัฐบาล และยังมีโครงการของภาคส่วนต่างๆ ที่ร่วมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลนี้ โดยประชาชนสามารถบริจาคโลหิตได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงเดือน ธ.ค.67 ตามสถานที่ดังต่อไปนี้

เดือน ก.ค.67  โดยตลอดเดือน ก.ค.ที่ตำรวจภูธรภาค 4 จ.ขอนแก่น

วันที่ 10 ก.ค.กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บช.สอท.3 กทม.

วันที่ 12 ก.ค. โรงพยาบาลธนาคารเลือดมหาราช จ.เชียงใหม่ และ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัด อว. กทม.

วันที่ 15 ก.ค. สภากาชาดไทย กทม.

วันที่ 17 ก.ค. ศูนย์สภากาชาด ห้างเทอมินอล จ.นครราชสีมา

วันที่ 19 ก.ค. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กก.ตชด. ที่ 13 จ.กาญจนบุรี,อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กทม.

วันที่ 23 ก.ค. อาคารนวม สุขุมวิท 21 กทม. และที่ว่าการอำเภอทัพถิ่น จ.อุทัยธานี

วันที่ 24 ก.ค. ตำรวจภูธรภาค 8 จ.ภูเก็ต, โรงพยาบาลตำรวจ กทม. และ สำนักงาน ป.ป.ท. กทม.

วันที่ 25 ก.ค.โรงพยาบาลตำรวจ กทม. และ โรงพยาบาลภูมิพล กทม.

วันที่ 26 ก.ค.โรงพยาบาลตำรวจ กทม., อาคารสำนักงานศาลยุติธรรม กทม., ตำรวจภูธรภาค 6 จ.พิษณุโลก และโรงพยาบาลปทุมธานี จ.ปทุมธานี

วันที่ 31 ก.ค. สำนักงานเขตวัฒนา กทม. และอาคารตำรวจภูธร จ. ยโสธร

ตลอดเดือน ส.ค. สามารถบริจาคได้ที่ ตำรวจภูธรภาค 4  จ.ขอนแก่น โรงพยาบาลกองทัพบกทั้ง 37 แห่งและหน่วยงานโรงพยาบาลรัฐบาลทั่วประเทศ

วันที่ 2 ส.ค. ที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราด ที่สภากาชาดไทย กทม. และขอนแก่น

วันที่ 8 ส.ค. กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน กทม.

วันที่ 15 ส.ค. บมจ.ไปรษณีย์ไทย กทม.

วันที่ 16 ส.ค. สำนักงาน ป.ป.ช.  นนทบุรี

วันที่ 20 ส.ค. สำนักงานศาลปกครอง กทม.

วันที่ 22 ส.ค. สำนักงานประกันสังคม (ส่วนกลาง)  นนทบุรี

เดือน ก.ย. ถึง ธ.ค.

วันที่ 1-30 ก.ย.  ตำรวจภูธรภาค 4 จ.ขอนแก่น

วันที่ 13  ก.ย.  สำนักงาน ป.ป.ช. จ.นนทบุรี

วันที่ 25 ต.ค. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วันที่ 31 ต.ค.  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กทม.

วันที่ 14 พ.ย.  บมจ.ไปรษณีย์ไทย กทม.

วันที่ 21  พ.ย.  สำนักงานประกันสังคม (ส่วนกลาง) จ.นนทบุรี

วันที่ 2 ธ.ค. ศาลาว่าการ กทม. 2

วันที่ 13 ธ.ค. สำนักงาน ป.ป.ช. นนทบุรี