มติ ชทพ.ไม่ให้รวม ม.112 ใน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

2024-07-10 13:27:32

มติ ชทพ.ไม่ให้รวม ม.112 ใน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

Advertisement

"นิกร"เผยมติพรรคชาติไทยพัฒนา ไม่ให้รวม ม.112 ใน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.67 นายนิกร จำนง ผอ.พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) กล่าวว่า ที่ประชุมพรรคชาติไทยพัฒนาเมื่อวันอังคารที่ 9 ก.ค.67 ที่ผ่านมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นประธานที่ประชุมโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนา เข้าร่วม ทั้งนี้ มีการรายงานกิจการด้านนิติบัญญัติของสมาชิกพรรค ทั้งเรื่องญัตติ กระทู้ และร่างกฎหมายต่างๆ รวมไปถึงคณะกรรมาธิการสามัญ คณะกรรมาธิการวิสามัญ คณะอนุกรรมาธิการ โดยเฉพาะได้มีการหารือกันถึงกรณีการรวมมาตรา 112 เข้าไปใน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมหรือไม่ ทางพรรคชาติไทยพัฒนาก็ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ว่า หลักการของพรรคชาติไทยพัฒนานิรโทษให้มากที่สุดเป็นส่วนใหญ่ แต่ยกเว้นการเอา มาตรา 112 และมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันกษัตริย์มารวมด้วย ย้ำว่า ให้ยืนตามหลักการของพรรคชาติไทยพัฒนาแต่เดิม คือต้องไม่รวม ความผิดมาตรา 112 เข้าไปด้วยเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหว และกรณีนี้อาจจะต้องใช้วิธีอื่นก็ว่าไปตามกลไกของกฏหมาย แต่ไม่ควรรวม มาตรา 112 เข้าไปในกลไกนิรโทษกรรม เพราะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง เป็นเรื่องที่อยู่เหนือการเมือง ซึ่งตนเองมีหน้าที่จะต้องนำความเห็นนี้ไปให้ความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมาธิการ ซึ่งที่จะมีการประชุมตัดสินหาข้อยุติในประเด็นฐานความผิดซึ่งอาจจะภายในสัปดาห์นี้