"บิ๊กตู่"มอบ 3 ของขวัญปีใหม่ไทย

2018-04-07 00:10:25

"บิ๊กตู่"มอบ 3 ของขวัญปีใหม่ไทย

นายกฯมอบ 3 ของขวัญปีใหม่ไทย เริ่มจากเปิดสายด่วนไทยนิยม ตามด้วยเปิดวิทยุเพื่อครอบครัว 14 เม.ย. ปิดท้ายด้วย การจัดพิมพ์หนังสือชุดความรู้ปลาย เม.ย.

เมื่อวันที่ 6 เม.ย. พ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ตอนหนึ่งว่า รัฐบาลได้เตรียมมอบของขวัญ “ปีใหม่ไทย” สำหรับพี่น้องประชาชนทุกคน รวมทั้งลูกหลาน เยาวชนของเราในช่วงเดือน เม.ย.ดังนี้ 1. การเปิดช่องทางการสื่อสารใหม่ “สายด่วนไทยนิยม” ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นบนมือถือ เว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก สำหรับรับเรื่องราวร้องเรียนจากประชาชน รับฟังความคิดเห็น ทั้ง “คำติเพื่อก่อ” และกำลังใจ  หรืออะไรก็แล้วแต่ ที่จะช่วยทำให้รู้สึกว่าเราใกล้ชิดกัน นำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจ ไปจนถึงสร้างความเข้าใจและปรองดองของคนในชาติ ทั้งนี้เราจะเชื่อมโยงข้อมูลกับช่องทางอื่นๆ ที่มีอยู่เดิม

นายกฯ กล่าวต่อว่า 2.การเปิดตัววิทยุเพื่อครอบครัว คลื่นเอฟเอ็ม 105 เม็กกะเฮิร์ซ ของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะเริ่มให้บริการใน “วันครอบครัว”14 เม.ย.นี้ และจะพัฒนาให้เป็นวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และทุกคนในครอบครัว อย่างเต็มรูปแบบต่อไป 3. การจัดพิมพ์หนังสือชุดความรู้ สำหรับประชาชนและเยาวชนซึ่งกำหนดจะเปิดตัวช่วงปลายเดือน เม.ย.นี้ ซึ่งคาดหวังว่าจะช่วยให้พี่น้องประชาชนได้รู้สิทธิ์ของตนจะได้ไม่ตกข่าว ไม่ถูกสวมสิทธิ์ หรือไม่เป็นเหยื่อการทุจริต เหมือนที่เป็นคดีอยู่ในปัจจุบัน  รวมทั้งรู้นโยบายของรัฐจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง และแสวงหาความร่วมมือ ร่วมใจกัน ทำเพื่อชาติบ้านเมืองต่อไป ยกตัวอย่างนโยบายตลาดคลองผดุงกรุงเกษมฯที่ผมริเริ่มให้จัดขึ้นที่ข้างทำเนียบรัฐบาล ตลอด 3 ปี ที่ดำเนินงาน ได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ กว่า 3,000 ล้านบาท ก็นับว่าประสบความสำเร็จ ด้วยหลักคิดในการยกระดับตลาดชุมชน ตลาดสดทั่วๆ ไป ที่มีอยู่แทบทุกหมู่บ้าน ให้เป็นพื้นที่พัฒนาองค์ความรู้ให้เกษตรกร ผู้ผลิต ในเรื่องการทำบัญชีธุรกิจ การจับคู่ทางธุรกิจ  การต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์  การสร้างแบรนด์ และการตลาด

Advertisement