รมว.ต่างประเทศเยือนจีนกระชับความสัมพันธ์ 2 ประเทศ

2024-07-10 01:30:08

รมว.ต่างประเทศเยือนจีนกระชับความสัมพันธ์ 2 ประเทศ

Advertisement

รมว.ต่างประเทศเยี่ยมคารวะรองประธานาธิบดีจีนกระชับความสัมพันธ์ 2 ประเทศ พร้อมชวนนักลงทุนมาตั้งฐานการผลิตในไทย 

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 67  ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์  รมว.ต่างประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะ นายหาน เจิ้ง รองประธานาธิบดีจีน ณ มหาศาลาประชาชน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในห้วงการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการ

นายหาน เจิ้ง กล่าวต้อนรับ รมว.ต่างประเทศ ในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่า การพบหารือนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์จีน - ไทย และส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งมีความพิเศษเป็นฉันมิตร คือจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกัน


นายหาน เจิ้ง ระบุถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์จีน - ไทย ทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ตามที่นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เดินทางเยือนประเทศไทยเมื่อเดือน พ.ย.65 ถือเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์จีน - ไทย ในการสร้างสรรค์ประชาคมอนาคตร่วมกันทั้ง 2 ประเทศ

นายหาน เจิ้ง ยังกล่าวถึงวาระครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน - ไทย ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ทางประวัติศาสตร์ ในการร่วมปฏิบัติตามฉันทามติของผู้นำทั้ง 2ประเทศ และความร่วมมือจะนำพาความผาสุกระหว่างทั้ง 2ประเทศต่อไปด้วย

ด้านนายมาริษ กล่าวขอบคุณรองประธานาธิบดีจีน ที่ให้โอกาสเข้าเยี่ยมคารวะในครั้งนี้ ซึ่งนายหาน เจิ้ง มีบทบาทในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย - จีน จึงขออนุญาตแนะนำตัวในโอกาสเยือนครั้งแรกในฐานะรัฐมนตรีครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามที่ผู้นำทั้ง 2 ประเทศได้หารือกันไว้

นายมาริษ ยกวาระอันเป็นมงคลสำหรับความสัมพันธ์ไทย - จีน ทั้งวาระครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - จีน วาระครบรอบ 75 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน และวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายมาริษ ยังกล่าวขอบคุณรองประธานาธิบดีจีน ที่กล่าวว่า  จีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกัน โดยไทยตระหนักว่า จีนเป็นหุ้นส่วนที่ไว้ใจและเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนเคารพจีนในส่วนที่เป็นผลประโยชน์หลักแห่งชาติ และพร้อมร่วมมือกับจีน ในการยกระดับความสัมพันธ์ทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคี

นอกจากนี้ มีรายงานว่า ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกันในวาระครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - จีน ตลอดจนแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้เกื้อกูลซึ่งกันและกัน พร้อมเน้นย้ำความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมืออย่างรอบด้านให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสาขาภายใต้วิสัยทัศน์ IGNITE Thailand รวมถึงร่วมกันผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ เช่น การอำนวยความสะดวกด้านการค้าสินค้าเกษตร โดยเฉพาะโคมีชีวิต และส่งเสริมการลงทุนของจีนในไทย เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต รวมทั้งพลังงานสะอาด และการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวด้วย

อนึ่ง ภายหลังการเข้าเยี่ยมคารวะ นายมาริษ ยังโพสต์ข้อความผ่านบัญชีผู้ใช้เอ็กซ์ @AmbPoohMaris ตอนหนึ่งว่า ได้ขอให้รองประธานาธิบดีจีน ช่วยเชิญชวนนักลงทุนจีนที่มีศักยภาพ มาตั้งฐานการผลิตในไทยในลักษณะร่วมลงทุนระหว่างภาคเอกชน (joint ventures) เพื่อส่งออกไปทั่วโลก ซึ่งจีนยินดีที่จะมีความร่วมมือด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตร ความเชื่อมโยงภูมิภาค เศรษฐกิจดิจิทัล และอุตสาหกรรม EV ซึ่งฝ่ายจีนเห็นว่าหากโครงการรถไฟ จีน - ไทย แล้วเสร็จ ก็จะยิ่งส่งเสริมความร่วมมือรอบด้าน เพราะไทยเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญของการพัฒนาภูมิภาคอาเซียนครับ ขณะเดียวกัน ยังได้ขอให้ประธานาธิบดีจีน พิจารณาเพิ่มเที่ยวบินตรงไทย - จีน ไปยังเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวของไทย เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างประชาชนต่อประชาชน ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ฝ่ายจีนให้การสนับสนุนนักท่องเที่ยวจีนมาไทย