"พัชรวาท"ให้นโยบาย 3 ข้อปมพิพาททับลาน

2024-07-09 15:33:03

"พัชรวาท"ให้นโยบาย 3 ข้อปมพิพาททับลาน

Advertisement

"พัชรวาท"ให้นโยบายกรมอุทยานแห่งชาติ 3 ข้อปมพิพาททับลาน  ทุกอย่างอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 67 ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้น พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากกรณีปัญหาพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ที่มีประชาชนแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางนั้น ล่าสุดได้ให้นโยบายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการเร่งด่วน คือ 1.ให้พิจารณาสิทธิ์ชาวบ้านในการถือครองที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ที่ทำกิน ต้องไม่มีนายทุนนักการเมืองถือครองเด็ดขาด พิสูจน์สิทธิ์ให้ชัดเจน 2.ให้ความเป็นธรรมชาวบ้าน ที่อยู่มาดั้งเดิมกว่า 20 ปี เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ที่ดินอย่างถูกต้องเป็นธรรม ไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน คาดว่ามีประมาณ 5 หมื่นไร่ 3. การจัดสรรพื้นที่ให้ชาวบ้านทำกิน ต้องไม่ตัดผืนป่าอุดมสมบูรณ์ ห้ามตัดพื้นที่ต้นน้ำ หรือที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ ไม่อนุญาตให้แบ่งแยกออกไปเพราะต้องรักษาผืนป่าไว้ อาจพิจารณาตัดแบ่งเฉพาะที่ประชาชนอาศัยและทำกินอยู่ก่อนแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การดำเนินการทุกอย่าง ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย