บรูไนลุยเก็บ "ขยะใต้ทะเล" เจอแหอวนกว่า 100 กก.

2024-07-09 16:10:20

บรูไนลุยเก็บ "ขยะใต้ทะเล" เจอแหอวนกว่า 100 กก.

Advertisement

บันดาร์เสรีเบกาวัน, 9 ก.ค. (ซินหัว) — บรูไนจัดสรรทีมนักประดาน้ำมืออาชีพเก็บแหอวนจับปลาที่ถูกละทิ้งไว้ใต้ทะเลตามแนวชายฝั่งของประเทศได้จำนวนมาก ซึ่งคิดเป็นน้ำหนักรวมกว่า 100 กิโลกรัม

ปฏิบัติการข้างต้นที่เกาะเปลอง ร็อกส์ (Pelong Rocks) ดำเนินการโดยกรมประมง และรีฟ เช็ก บรูไน (Reef Check Brunei) ซึ่งเป็นองค์กรนอกภาครัฐในท้องถิ่น

โฆษกกรมประมงกล่าวว่าความพยายามครั้งนี้ช่วยลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตในทะเล และมีส่วนส่งเสริมการดำเนินงานภายในระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืน