"สุรชัย" ยอมรับ กมธ.ศึกษาเลือก ส.ว.หมดหน้าที่ถ้า กกต.รับรอง

2024-07-09 15:22:58

"สุรชัย" ยอมรับ กมธ.ศึกษาเลือก ส.ว.หมดหน้าที่ถ้า กกต.รับรอง

Advertisement

"สุรชัย" ยอมรับ กมธ.ศึกษาเลือก ส.ว.หมดหน้าที่ถ้า กกต.รับรอง  ยันทำตรงไปตรงมา 

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.ที่รัฐสภา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาตรวจสอบการเลือกสมาชิกวุฒิสภา แถลงภายหลังการประชุมว่า เป็นการประชุมนัดแรก มีการแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆ และกรอบเวลาในการทำงาน โดยจะทำงานภายใต้ขอบเขตที่ได้รับ คือตรวจสอบว่ากระบวนการเลือก ส.ว. มีข้อเท็จจริงอะไรที่บางชี้ไปในทางที่ทำให้การเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริต เที่ยงธรรมหรือไม่ ส่วนประเด็นปัญหาหาอื่นๆนอกเหนือจากนี้คงจะต้องภารกิจของหน่วยงานอื่นหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะมาช่วยกันศึกษาเพื่อถอดบทเรียนในประเด็นอื่นๆเพิ่มเติม เช่น เรื่องความชอบด้วยระเบียบต่างๆ ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ได้ออกประกาศไว้ ทั้งกระบวนการรับสมัคร ขั้นตอนการรับสมัคร การรับรองคุณสมบัติของบุคคล เป็นต้น อย่างไรก็ตามด้วยข้อจำกัดของเวลาทางกมธ.ก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ได้ข้อมูลมากที่สุด

เมื่อถามว่า ทาง กมธ.เอาข้อมูลมาจากไหน หรือมีการรับฟังจากเจ้าหน้าที่และผู้สมัคร นายสุรชัย กล่าวว่า ที่ประชุมได้กำหนดไว้เบื้องต้นแล้ว เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนและส่งข้อมูลให้กับ กมธ.สามัญของวุฒิสภา 2 คณะ คือกมธ.องค์กรอิสระ และ กมธ.สิทธิมนุษยชน เราก็จะขอความร่วมมือจากทั้งสองคณะมาประกอบ รวมทั้งข้อมูลจาก กรรมาธิการในคณะนี้ ที่ได้ติดตามเป็นการส่วนตัวก็ขอให้ส่งข้อมูลมาเพื่อให้ฝ่ายเลขากมธ.ฯได้รวบรวมข้อมูลและสรุปข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อที่ประชุมกมธ.ฯได้ศึกษา ในเบื้องต้นเรากำหนดว่าจะเริ่มลงมือศึกษาข้อเท็จจริงทั้งหมดในวันที่ 11 ก.ค.นี้ จากนั้นจะมาพิจารณาอีกครั้งว่าข้อเท็จจริงที่เราได้มาทั้งหมดนั้นมีข้อเท็จจริงอะไรที่ยังขาดความชัดเจน ที่เรามีความจำเป็นต้องขอไปยังหน่วยงานหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องอีกหรือไม่

เมื่อถามว่า หาก กกต.รับรอง ส.ว. ชุดใหม่ในวันที่ 9 ก.ค.นี้ ทาง กมธ.จะเดินหน้าอย่างไรต่อไป นายสุรชัย กล่าวว่า ภารกิจเราก็เสร็จสิ้นเท่านั้นเอง ไม่ต้องกังวลอะไร เราจะทำเท่าที่กรอบเวลาที่ทำให้เราสามารถทำงานได้ ขณะเดียวกันเราพยายามทำงานให้เสร็จให้เร็วที่สุด เพื่อแสดงให้เห็นว่า เราอยากได้คำตอบเร็วที่สุด เพราะอยากเห็น กกต. รับรอง ส.ว. ชุดใหม่ได้ เร็วที่สุดเช่นเดียวกันภายใต้คำตอบที่สามารถตอบได้ชัดเจนว่าทุกอย่างเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม ต่อข้อถามว่าต้องส่งไม้ต่อให้กับ สว.ชุดใหม่ทำเรื่องนี้หรือไม่ นายสุรชัย กล่าวว่า ส.ว.ชุดใหม่ คงไม่สอบตัวเอง

ต่อข้อถามถึงการตั้งประเด็นตรวจสอบของ กมธ. จะมีประเด็นถึงข้อเสนอถึงการแก้ไขกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญเพื่ออุดช่องว่าการเลือกหรือไม่ นายสุรชัย กล่าวว่า ในที่ประชุมได้ถกกันว่า เรามีเวลามากน้อยแค่ไหนซึ่งประเด็นข้อกฎหมายเป็นประเด็นที่ให้ความสำคัญ แต่ด้วยข้อจำกัดของเวลาตนคงต้องหารือกับที่ประชุมว่าหากหาข้อเท็จจริงได้เร็ว เราจะแยกรายงานออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งเป็นรายงานข้อเท็จจริงว่ามีอะไรเป็นตัวบ่งชี้ที่ทำให้เห็นว่า การเลือก ส.ว. ครั้งนี้ไม่สุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่ และอีกส่วนคือ ประเด็นข้อกฎหมายหากมีเวลาทำงาน จะศึกษาต่อว่า มีอะไรบ้างที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขต่อไป

เมื่อถามว่าข้อสรุปของ กมธ.จะไม่เป็นการชี้นำสังคมหรือ นายสุรชัย กล่าวว่า ข้อมูลต้องอยู่บนข้อเท็จจริงที่มีพยานหลักฐานไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ลอยมาจากที่ไหนไม่รู้โดยทาง กมธ. ต้องคัดกรองข้อเท็จจริงด้วย โดยในการประชุม กมธ.วันที่ 11 ก.ค. จะคัดข้อเท็จจริงออกมา โดยดูว่ามีพยานหลักฐานน่าเชื่อถือแค่ไหนและรับฟังได้มากน้อยแค่ไหน โดยจะทำหน้าที่ตรงไปตรงมามากที่สุด